FELHÍVÁS A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARKI TERMÉK VÉDJEGY KÉRELMEZÉSÉRE

védjegy

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság védjegyet kíván adományozni mindazoknak a jellegzetes helyi előállítású termékeknek, amelyek a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területén természetvédelmi oltalom alatt álló területen (Nemzeti Park, Természetvédelmi Terület, Natura 2000) termeltek, vagy készítettek, és előállításuk a természettel összhangban történik. Pályázni az alábbi termékekkel lehet:

-       mézek (kivéve fehér akác, gyalogakác, aranyvessző, bálványfa és selyemkóró, repce, napraforgó méz),

-       feldolgozott tejtermékek,

-       lekvárok, szörpök,

-       húskészítmények

A védjegy célja:

A helyi kézművesek, kisvállalkozások támogatása, az eladásra szánt termékeik megbecsülésének növelése, a helyi készítésű élelmiszerek fogyasztási kultúrájának emelése, a helyi termékek piacra jutásának elősegítése, és a természettel harmonikus gazdálkodás és termékek előállításának ösztönzése.

Pályázati csomag:

A védjegy megszerzéséhez védjegyhasználati kérelmet és termék(ek)et kell benyújtani, melyet a Nemzeti Parki Tanúsítványi Bizottság bírál el. A kérelem formanyomtatványa, valamint a pályázati feltételeket, a bírálat alapelveit és a használat feltételeit tartalmazó dokumentum innen tölthető le.

A benyújtás módja, ideje:

A kérelmet egy példányban, egy termékmintával együtt postai úton (5541 Szarvas, Pf.: 72.), vagy személyesen a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósághoz kell eljuttatni 2022. március 28. 12.00 óráig. Hiánypótlásra egyszer van lehetőség!

Elbírálás határideje: 2022. április

Romlandó termékek esetén a termékminta leadásáról előzetes egyeztetés szükséges!

További információ:

Marosi Beáta (66/313-855)

e-mail: beata.marosi@kmnp.hu