Hangulatok a nemzeti parkban

A kardoskúti Fehér-tó medre a magyar sóballával (Suaeda pannonica) (Fotó: Sallainé Kapocsi Judit)
A vízzel telt Kardoskúti Fehér-tó (Fotó Kalotás Zsolt)
Szürkemarhák (Fotó: Kalotás Zs.)
Vonuló darucsapatok a Kardoskúti Fehértónál (Fotó: Marik Pál)
Virágzik a kamilla a szikes pusztáinkon áprilisban (Fotó: Sallainé Kapocsi Judit)
Karcsú orbáncfű (Hypericum elegans) és ligeti zsálya (Salvia nemorosa) Csorváson Fotó: (Sallainé Kapocsi Judit)
Volgamenti hérics Csorváson (Adonis volgensis) (Fotó: Sallainé Kapocsi Judit)
A Tatársánci ősgyep a virágzó kónya zsályával (Salvia nutans) Orosháza határában (Fotó: Sallainé Kapocsi Judit)
Héricses-domb tavaszi héricsek tömegével a Csanádi puszták legdélebbi pusztafoltján, Királyhegyesi pusztán (Fotó: Sallainé Kapocsi Judit)
Vadlúdcsapat a Kígyósi-pusztán (Fotó Marik Pál)
A szabadkígyósi kastély (Fotó Marik Pál)
Vadlúd vonulás (Fotó: Marik Pál)
A Bélmegyeri Fáspuszta (Fotó Kalotás Zsolt)
Mágor-puszta (Fotó: Kalotás Zsolt)
A Hármas-Körös folyó (Fotó: Tóth Tamás)
A Gyigér-zugi mocsár virágkákával (Fotó: Sallainé Kapocsi Judit)
Áprilisban már virít a nyári tőzike (Leucojum aestivum) a Hármas-Körös mentén (Fotó: Sallainé Kapocsi Judt)
A Hortobágy-Berettyó hatalmas kanyarulata áradáskor (Fotó: Szél Antal István)
A Battonya melletti fokozottan védett, 21 hektáros Tompapusztai löszgyep számos ritka növény és állatfaj élőhelye (Fotó: Sallainé Kapocsi Judit)
Bivalyok legeltetése a Dévaványai-Ecsegi pusztákon (Fotó: Szél Antal István)
Szürkemarhák a Dévaványai-Ecsegi pusztákon (Fotó: Szél Antal István)
Tiszavirág (Palingenia longicauda) rajzás (Fotó: Szél Antal István)