KEHOP-4.1.0-15-2021-00091

"Körös–Maros Nemzeti Parkban megvalósuló vizesélőhely-rehabilitációs beavatkozások műszaki-szakmai tervezése (projekt-előkészítés)" című KEHOP pályázat (KEHOP-4.1.0-15-2021-00091)

Kedvezményezett neve:                       Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Szerződött támogatási összeg:            41 000 000 Ft

Támogatás mértéke:                              100 %

Projekt befejezési dátuma:                  2023. november 30.

Projekt azonosító száma:                     KEHOP-4.1.0-15-2021-00091

A projekt 3 beruházási-tervezési elemből áll.

1. beruházási-tervezési elem: Kórézug területrészén feleslegessé vált művek megszüntetésének (csatornák és töltések), illetve a terület tájképi rehabilitációjának tervezése:

A projektelőkészítés során megtervezendő beavatkozás célja a közösségi szempontból kiemelt jelentőségű élőhelytípus, a „Pannon szikes sztyeppek és mocsarak” (1530) Natura 2000 élőhelytípus vízháztartási viszonyainak várható javítása a mesterséges vonalas létesítmények megszüntetésével, ezáltal a terület természetes vízháztartásának javítása, valamint a terület tájképi jellegének helyreállítási lehetőségének vizsgálata. A felszíni vizek természeteshez közelítő állapota fészkelési feltételeket teremthet, olyan közösségi jelentőségű és védett fajok számára, mint pl.: a nagy goda.

A tervezett beruházás célterülete a Körös-Maros Nemzeti Park országos jelentőségű védett természeti terület Dévaványai-Ecsegi puszták területegysége, a Kórézug területe.

A projektterületen az ott lévő csatornák, árkok, illetve töltések, az üzemen kívül lévő vonalas vízilétesítmények megszüntetését készíti elő.

2. beruházási-tervezési elem: Özén-zugi Holt-Körös vízgazdálkodásának helyreállítása, illetve a holtág közvetlen környezetének tájképi rehabilitációjának tervezése:

A projekt célja az eredeti természeti állapotok helyreállítási lehetőségének vizsgálata, valamint a védett, illetve közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek megőrzésének megtervezése a Hármas-Körös szentély típusú holtágainak és azok közvetlen vízgyűjtő területén.

A projekt fő célkitűzése a szentély típusú holtágak vízterének helyreállításához szükséges tervezés és engedélyeztetés lebonyolítása, mely az árvizek által behordott és lerakódott hordalék eltávolításával, valamint a Hármas-Körös folyó hullámtéri holtágainak mentén árkok és csatornák megszüntetésével érhető el.

3. beruházási-tervezési elem: Csomorkányi vizesélőhely-rekonstrukció tervezése

A projekttel szembeni szakmai elvárás a Körös-Maros Nemzeti Park szikes pusztai jelölő közösségi jelentőségű élőhelyének és fokozottan védett, közösségi jelentőségű fajainak hosszú távú megőrzéséhez szükséges vizesélőhely rekonstrukció tervezésének megvalósulása; a pusztai környezet vízellátásának javítási lehetőségének vizsgálata, valamint a természeteshez közelítő vízháztartás kialakításának tervezése, a használaton kívüli árkok, csatornák, töltések megszüntetése révén, a terület közösségi jelentőségű szikes gyepeinek megőrzése érdekében.