E-ügyintézés

Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztató

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19) Korm. rendelet 37.§ alapján Igazgatóságunk az alábbi tájékoztatást nyújtja:

1. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság hivatali kapuval rendelkezik.

Az általános ügyintézésre szolgáló hivatali kapu címe: KMNPI

Teljes név: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

KRID: 419058115

2. Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Az elektronikus ügyintézés menetét érintő kérdésben telefonon a 1818-as telefonszámon, illetve a 1818@1818.hu e-mail címen,

Igazgatóságunkat érintő kérdésben a http://kmnp.hu/kapcsolat oldalon feltüntetett elérhetőségeken.

3. Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

(A következő linkre kattintva tekinthető meg):  Adatkezelési tájékoztató

4. Üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend:

- Célunk, hogy minden olyan IT üzemeltetési feladatot, amely bármilyen szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményezi, tervezetten a tipikus munkaidőn túl történjen meg; ezzel vélhetőleg elkerülhető az e-ügyintézésben történő bárminemű akadályoztatás.

- A fentiekkel összhangban, minden e-ügyintézést és IT szolgáltatás korlátozását érintő tervezett technikai beavatkozásról legalább 3 munkanappal a karbantartás megkezdése előtt, a www.kmnp.hu honlapunkon értesítést teszünk közzé.

- Az elektronikus ügyintézés 1 munkanapon túl történő akadályoztatásának fennállása esetén elektronikus utat nem igénylő, hagyományos módon is elfogadjuk ügyfeleink beadványait, olyan esetekben is, ha az adott eljárásmódban a vonatkozó jogszabály okán kizárólag e-ügyintézés alkalmazható.

5. Tájékoztatás elektronikus ügyintézési szolgáltatás bevezetéséről:

Igazgatóságunk négy ügytípus esetében elérhetővé tette az e-ügyintézési szolgáltatást, melyek a következők:

- Bejelentés a Natura 2000 gyepterületek és/vagy MTÉT programban támogatott területek kaszálásához,

- Közérdekű adatigénylés,

- Panasz-közérdekű bejelentés,

- Egyéb bejelentés.

A szolgáltatás a https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,ME.KO oldalon érhető el. A megfelelő ügytípus kiválasztása esetén rövid tájékoztató olvasható, és Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek KAÜ azonosítását követően elérhető az e-papír alkalmazás.

Az e-papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel. Az e-papír alkalmazás közvetlenül az epapir.gov.hu oldalon is elérhető rendszer, telepítést nem igényel. Az e-papír alkalmazást megfelelő jogosultság esetében cégkapuval rendelkező gazdálkodó szervezetek (illetve azok megfelelő jogosultsággal rendelkező képviselői) is igénybe vehetik. Az e-papír alkalmazás használatát érintően további információk az https://epapir.gov.hu/menu-sugo oldalon érhetőek el.

6. E-ügyintézés során igénybe vehető elektronikus azonosítási szolgáltatások

Igazgatóságunk által biztosított elektronikus ügyintézési szolgáltatások a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) igénybevételével történő elektronikus azonosítást követően vehetők igénybe. A KAÜ olyan teljes körű ügynöki szolgáltatás (SZEÜSZ), amely összefogja az állam által nyújtott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat és egységes platformon biztosítja azok elérését mind az intézmények, mind a felhasználók felé.

Elektronikus azonosítási szolgáltatások:

- Ügyfélkapu 

- Részleges Kódú Telefonos Azonosítás 

- Tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal történő azonosítás. 

A fenteken túl az állampolgároknak, illetve a gazdálkodó szervezeteknek (képviselőiknek) lehetőségük van a Rendelkezési Nyilvántartás igénybe vételére.

A Rendelkezési Nyilvántartás a személyek e-ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi. A szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok és a gazdálkodó szervezetek számára lehetővé tegye rendelkezéseik megtételét, elsősorban az azonosítási és kapcsolattartási módokra, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan.

Ügyintézési rendelkezést kizárólag 18 év feletti természetes személyek tehetnek, akik valamely személyi alapnyilvántartás (személyiadat-és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása) alanyai.

Rendelkezési nyilvántartásban rendelkezés a következő weboldalon tehető ügyfélkapu regisztrációt követően: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/

7. Igazgatóságunk jelenleg nem biztosít elektronikus űrlapkitöltési lehetőséget.

8. Díjak, költségek

Igazgatóságunk tekintetében az elérhető ügytípusokkal kapcsolatban – eltekintve a közérdekű adatigénylés egyes eseteitől - fizetendő díj, költség nem merül fel.