Natura 2000 területek

Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához.

A Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján, az 1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelv (2009/147/EK) végrehajtásaként kijelölésre kerülő különleges madárvédelmi területeket, és az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi irányelv (43/93/EGK) alapján kijelölésre kerülő különleges természetmegőrzési területeket foglalja magába.

Magyarországon a Natura 2000 területeket 46 közösségi jelentőségű élőhelytípus, 36 növényfaj, 91 madárfaj és 105 egyéb állatfaj jelentős hazai állományai alapján jelölték ki.

A Natura 2000 hálózatról részletes információkat kaphat a magyar állami természetvédelem hivatalos honlapján, a http://www.termeszetvedelem.hu weboldal erről tájékoztató oldalain.

A Natura 2000 hálózattal kapcsolatosan az Agrárminisztériummal együttműködésben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is üzemeltet egy folyamatosan frissülő honlapot (natura2000.hu). Itt többek között a Natura 2000 hazai adatbázisában böngészhet helyrajzi szám, faj, élőhely vagy területtípus alapján, vagy pedig térképes kereső segítségével.

A Natura 2000 területekre érvényben lévő hazai jogszabályok:
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól

A Natura 2000 fenntartási tervek

Az Európai Uniós irányelvek megvalósításának egyik fontos eszköze az ún. Natura 2000 fenntartási tervek készítése, melyek az adott terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit tartalmazzák, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelező földhasználati szabályokat nem állapítanak meg.
  
A fenntartási tervek tartalmi követelményeit és egyeztetésének módját az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet határozza meg.

1. Elfogadott Natura 2000 fenntartási tervek

Azonosító kód Terület neve
HUKM20001 Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták 
HUKM20002 Hódmezővásárhelyi Kék-tó 
HUKM20007 Csorvási löszgyep 
HUKM20009 Mezőhegyes-Battonyai gyepek
HUKM20010 Gyula-Szabadkígyósi gyepek
HUKM20014 Dévaványa környéki gyepek
HUKM20027 Cserebökény
HUKM20028 Tőkei-gyepek
HUKM20030 Lapistó-Fertő
HUKM10002 Kis-Sárrét
HUKM10003 Dévaványai-sík
HUKM20004  Száraz-ér
HUKM20005 Deszki-gyepek
HUKM20006 Mágocs-ér
HUKM20008 Maros
HUKM20012 Fekete-, Fehér- és Kettős Körös
HUKM20016 Sebes-Körös
HUKM20018 Holt-Sebes Körös
HUKM20020 Gyepes csatorna
HUKM20022 Köles-ér
HUKM20023 Korhány és Holt-Korhány
HUKM20026 Tóniszállás-szarvasi gyepek
HUKM20029 Szentesi-gyepek
HUKM20031 Kurca
HUKM20013 Bélmegyeri Fáspuszta
HUKM20017 Hármas-Körös
HUKM20019 Dél-bihari szikesek
HUKM20015 Hortobágy-Berettyó
HUKM10004 Vásárhelyi- és Csanádi-puszták
HUKM10001 Kígyósi-puszta
HUKM20024 Orosi tölgyes
HUKM20021 Sarkadi Fási-erdő
HUKM20025 Gyantéi erdők
HUKM20003 T-erdő 
HUKM20011 Körösközi erdők
HUKM10005 Cserebökényi-puszták