KEHOP-4.1.0-15-2016-00040

Löszpusztagyepek helyreállítása a Körös-Maros Nemzeti Parkban karakter/specialista növényfajok szaporításával, telepítésével c. KEHOP pályázat (KEHOP-4.1.0-15-2016-00040)

Kedvezményezett neve: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Szerződött támogatási összeg: 83 960 000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt befejezési dátuma: 2021. szeptember 30.

Projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00040

A pannon löszgyep hazánk egyik legkülönlegesebb, legösszetettebb szerkezetű, rendkívül fajgazdag növénytársulása. A löszgyepek eurázsiai elterjedésű élőhelyek, melyek Magyarországtól nyugatra már nem fordulnak elő.

A pannon löszgyep a Dél-Tiszántúl hajdan legjellemzőbb növénytársulása volt, azonban kiváló talajadottsága révén állományait az elmúlt évszázadok során szinte teljesen felszántották. Napjainkra ezekből a fajgazdag gyepekből csak apró foltok maradtak fenn, jellemzően veszélyeztetett élőhelyeken, utak mentén, mezsgyéken, kunhalmok oldalában vagy szikes gyepek közé ékelődve.

A löszgyepek regenerációs képessége kicsi. Ennek oka legfőképpen az élőhely jelentős visszaszorulásából, kis területi kiterjedéséből fakadó szaporítóanyag-hiány. Mind a nemzetközi, mind a hazai példák alátámasztják, hogy a projekt során alkalmazandó módszer, azaz a löszgyepekre jellemző növényfajok szaporítása és betelepítése jól kivitelezhető és hatékony.

A projektterületekre főként olyan löszgyepfajok betelepítése a cél, amelyek spontán módon nem tudnának a kiválasztott termőhelyekre visszatelepülni. Két évtized kutatásaira alapozva 83 értékes, a térségben előforduló löszpusztagyepi növényfaj került kiválasztásra, melyek közül 19 védett, további 52 pedig regionálisan veszélyeztetett.  

A lösznövények magvetéssel, illetve palántákkal kerülnek beültetésre a Körös-Maros Nemzeti Park erre alkalmas területein. A projekt keretében legalább 24 870 darab palánta és 255 000 darab mag kiültetése, illetve vetése történik meg. A magok begyűjtése a beültetési helyszínek legfeljebb 30 kilométeres körzetéből történik.

A projekt révén fajgazdag, természetes mintázatú löszgyepek kialakítása a cél. A telepítések helyszínei a Kígyósi-pusztán, a Csanádi pusztákon, a Tompapusztai löszgyepen és a Kardoskúti Fehértónál helyezkednek el. A gondos előkészítés során kiválasztott termőhelyeken több mint 160 hektárnyi terület érintett.

A pannon löszgyep jelenleg az ország egyik legveszélyeztetettebb élőhelytípusának számít, a projekt eredményeképpen a jövő nemzedékeinek is lehetőségük nyílik megismerni a Dél-Tiszántúl eredeti növényzetét.