Térkép

A Körös-Maros Nemzeti Park térképe

térkép

 

1. Kis-Sárrét
2. Bélmegyeri Fáspuszta
3. Mágor-puszta
4. Dévaványai-Ecsegi puszták
5. Kígyósi-puszta
6. Körös-ártér
7. Cserebökény
8. Kardoskúti Fehértó
9. Csanádi puszták
10. Maros-ártér
11. Tompapusztai löszgyep
12. Tatársánci ősgyep
13. Csorvási löszgyep