Csorvási löszgyep

A volgamenti hérics (Adonis volgensis) Magyarország legritkább és legveszélyeztetettebb növényritkaságai közé tartozik, az ország területén két állománya ismert, a legnagyobb Csorvás mellett található. Elterjedési területének legnyugatibb határát hazánkban éri el, keletre pedig egészen az oroszországi sztyepp övezetig húzódik. A hazai szakkönyvekben sokáig erdélyi hérics (Adonis x hybida G. Wolff ex Simonk., syn: A. transsylvanica Simonov) néven szerepelt, mert feltételezték, hogy a tavaszi hérics és a volgamenti hérics állandósult hibridje. A Sramkó Gábor debreceni botanikus vezetésével napjainkban folyó genetikai vizsgálatok azonban kiderítették, hogy a csorvási növény valójában nem hibrid, hanem tisztán volgamenti hérics. A populációgenetikai kutatások pedig azt igazolták, hogy a növény egy fontos ősi ágat képvisel hazánkban és a jelenlegi elterjedési terület többi része innen kolonizálhatott keleti irányba az utolsó jégkorszak után.

A növényt 1935-ben fedezték fel, mint a magyar flóra új tagját. Egy vasúti főmérnök figyelt fel rá, aki a vonaton utazott és szép sárga virágokat vett észre kora tavasszal Csorvás határában. A növényt elküldte Jávorka Sándor botanikusnak, aki akkor volgamenti héricsnek azonosította a fajt. Megtalálásakor még tizenöt helyen fordult elő jelenlegi élőhelyének tágabb környezetében, míg jelenleg négy kisebb termőhelye ismert nálunk. Állományának nagyarányú csökkenését a kiszántás, vegyszeres gyomirtás és az állatgyógyászati célokat szolgáló tályoggyökér gyűjtés jelentette. 1961-ben a Hódmezővásárhely határában lévő Kútvölgy mellett is megtalálták, de onnan később kipusztult termőhelyének becserjésedése miatt.

A volgamenti hérics volt az első növényfaj Magyarországon, melyet 1971-ben még megmaradt természetes termőhelyeivel együtt védetté nyilvánítottak. Mezsgyére visszaszorult maradvány élőhelyén számos értékes és védett löszgyepfajjal együtt fordul elő, mint amilyen a kék atracél (Anchusa barrelieri), a gumós macskahere (Phlomis tuberosa), a vetővirág (Sternbergia colchiciflora), vagy a karcsú orbáncfű (Hypericum elegans).