KEHOP-4.1.0-15-2016-00067

logóMocsarak élőhely-együtteseinek megőrzése a Sebes-Körös Sárrétjén (KEHOP-4.1.0-15-2016-00067)

Kedvezményezett neve: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Szerződött támogatási összeg: 213 615 000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt befejezési dátuma: 2020. december 30.

Projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00067

A Körös-Maros Nemzeti Park hazánk hetedik nemzeti parkjaként 1997. január 16-án jött létre a Dél-Tiszántúl természeti és táji értékeinek megőrzése érdekében. A Nemzeti Park területének döntő hányada Békés megyében és Csongrád megye Tiszától keletre eső felén fekszik, összterülete mintegy 51 125 hektár. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság feladata, hogy a Nemzeti Park értékeit hosszú távon megőrizze és bemutassa, továbbá a működési területén található Natura 2000 területek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat is ellát.

Az Erdélyi-szigethegységből érkező Sebes-Körös és több kisebb vízfolyás, elsősorban a Korhány, a Köles-ér és a Gyepes áradásai alakították ki hajdan azt a hatalmas, Körösnagyharsánytól Vésztőig húzódó vízivilágot, amelyet a Sebes-Körös Sárrétjeként ismerünk. A XIX. század folyószabályozási és lecsapolási munkálatai következtében a vízi, illetve vízhez kötődő életközösségek élőhelye drasztikusan beszűkült, a megmaradt élőhelyek a Körös-Maros Nemzeti Park és a Natura 2000 hálózat részét képezik. A területet uraló szikesek növényzete faj- és élőhelygazdag. A Kis-Sárréten a Biharugrai-halastavakat és a környező vizes élőhelyeket nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyként tartják számon.

A projekt elsődleges célja a Nemzeti Park Kis-Sárrét törzsterületén található nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek természetes vízháztartásának helyreállítása, a már használaton kívüli árkok és csatornák megszüntetésével és új műtárgyak építésével a szabályozott vízvisszatartás lehetőségének megteremtésével. A projekt céljainak elérése érdekében 5 db műtárgy építése, 2 db műtárgy végleges bontása és 1 db műtárgy felújítása, valamint 1885 folyóméter hosszban töltés fejlesztés, 1853 folyóméter hosszban csatorna helyreállítás (gyökérzónás kotrás) és 1192 folyóméter hosszban csatorna megszűntetés valósul meg.

A természetes és természetközeli élőhelyek fenntartható kezelését legkedvezőbben az extenzíven legeltetett állatállományokkal, elsősorban magyar szürke szarvasmarhával lehet elvégezni. A projekt megvalósítása ezért magában foglalja, a már jelenleg is meglévő, az extenzív legeltetéses állattartást szolgáló tartási hely fejlesztését, 1 db fix szürkemarha karám kialakításával, 1 db gondozói épület létesítésével, 1 db fúrt kút és a kapcsolódó út és közmű építésével. A karám nagysága: 1944,5 m2.

A beavatkozás eredményeképpen három vizes élőhelyhez kötődő Natura 2000 jelölő élőhelytípus állapota, az ország egyik legjelentősebb vegyes gémtelepének élőhelyi körülményei, összesen tíz fokozottan védett, közösségi jelentőségű madárfaj természetvédelmi helyzete és a mozaikos legeltetés feltételrendszere is javul.

A nemzeti park a terület megismerésének lehetőségét a Biharugra mellett található Bihari Madárvártán egész évben, folyamatos programokkal mindenki számára biztosítja.

kehop kehop kehop