KEHOP-4.2.0-15-2016-00008

logóA területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével (KEHOP-4.2.0-15-2016-00008)

Kedvezményezett neve: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Szerződött támogatási összeg: 77 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt befejezési dátuma: 2018. október 31.

Projekt azonosító száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00008

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság feladata, hogy a Nemzeti Park értékeit hosszú távon megőrizze és bemutassa, továbbá a működési területén található Natura 2000 területek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat is ellátja.

Feladatát és hatáskörét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37. §-a sorolja fel. Eszerint alaptevékenységei közé tartozik, hogy ellátja a védett és fokozottan védett természeti értékek, a védett és fokozottan védett természeti területek, különösen az 51 125 hektár kiterjedésű Körös-Maros Nemzeti Park, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével, őrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint az élőhelyek monitoringjával és fenntartásával, a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat.

Védett természeti területeink, illetve a Natura 2000 hálózat területeinek jelentős része aktív természetvédelmi kezelést igényel. A természeti értékek megőrzése szempontjából a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása mellett kulcsfontosságú a Természetvédelmi Őrszolgálat kapacitásainak erősítése.

Az infrastruktúrát érintő beruházások ezt a munkát támogatják a Természetvédelmi Őrszolgálat terepi mobilitását segítő eszközök beszerzésével, valamint az őrszolgálati és az adatgyűjtésben részt vevő munkatársak terepi munkavégzéshez (adatgyűjtés, monitorozás) szükséges eszközök beszerzésével.

A hazánkban előforduló közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének pontos megítéléséhez reprezentatív alapadatok szükségesek. Jelentéstételi kötelezettségeink megfelelő teljesítése a vizsgált fajok és élőhelyek körének, valamint a mintavételi helyek számának növelését igényli, ehhez az Igazgatóság természetvédelmi monitorozáshoz szükséges infrastrukturális hátterének fejlesztése szükséges.

kónya zsálya ürge