Erdei iskolák

Bihari Madárvárta

Az épület a Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét részterületén, Biharugra település központjától 3 kilométerre található. A településre beérve burkolt út vezet a Madárvártáig. A létesítmény hagyományos szerkezetű, a bihari tájra jellemző építészeti stílus elemeit tükrözi. Mind az épület, mind az itt megmaradt háborítatlan természeti környezet olyan erdei iskolai programok megrendezéséhez, terepi megfigyelések, foglalkozások megtartásához nyújt helyszínt, ami páratlan élmény nyújt az ideérkezők számára.

A Madárvárta épületétől induló tanösvény információs táblái közérthetően mutatják be a Sző-rét növény- és állatvilágát és a terület sajátosságait. A túra vonala érinti a mocsarat, bepillantást enged az ürmös szikesek egyedi növényvilágába, míg a pihenőhely mellett az alföldi erdőfoltok odvas fáinak jelentőségéről, a különböző költőládákról szerezhetünk bővebb ismereteket.

Infrastruktúra

A közösségi épület 90 m2-es nagyterme erdei iskolai előadások, foglalkozások lebonyolításának optimális színtere, valamit a hozzá kapcsolódó melegítőkonyhával az étkeztetés megoldására is alkalmas. A csatlakozó fedett terasz természeti környezetben zajló közösségi foglalkozásoknak biztosít helyszínt. Az épület teljes felszereltségéhez egy komplex oktatási eszközrendszer is hozzátartozik.

Étkezés

Melegítő konyha áll a vendégek rendelkezésére.

Szállás

A szállásépületben 6 db 3+3 ágyas és 1 db 3+2 ágyas fürdővel ellátott lakrész, továbbá 1 db 2 ágyas fürdővel rendelkező szoba található, így az épület összesen 43 fő elszállásolására alkalmas.

A szállás díja

Turistaszállás (diákcsoportoknak, nyugdíjasoknak, kutatóknak) 3.000 Ft/fő/éj
Turistaszállás 4.000 Ft/fő/éj
1 lakrészes felár 6.000 Ft/fő/éj
Ágyneműhasználati díj 900 Ft/fő
Sátorhely biztosítása 1.500 Ft/fő/éj

Kemence haszálat

3.000 Ft/alkalom

Erdei iskolai szakmai program árak

Felsős és alsós modul 540 Ft/fő
Alsós program 2.250 Ft/fő
Felsős program 2.850 Ft/fő
Kézműves foglalkozás 600 Ft/fő

Előzetes bejelentkezéssel igénybe vehető további foglalkozások és programok

Életkornak megfelelő tudományos tartalommal bíró előadás
Az érkező csoport korához és érdeklődéséhez igazított, tudományos tartalmú előadás.

6.000 Ft/óra; 4000 Ft/30 perc

Védett természeti értékek bemutatása rendhagyó előadás keretében
Foglalkoztató gyakorlat, manuális tevékenységekkel (kísérletek, megfigyelések) kiegészített közvetlen tapasztalás. A kísérleti eszközök korlátozott mennyisége miatt a csoport létszáma maximum 24 fő.
4.500 Ft/óra; 2.250 Ft/30 perc
Túravezetés
Védett területeken történő bemutató jellegű vezetés, tanösvényen történő vezetés.
4.000 Ft/óra; 2.000 Ft/ 30 perc
Szakvezetés
Védett területeken történő speciális (botanikai, ornitológiai és egyéb zoológiai) és természettudományos témájú vezetés.
6.200 Ft/óra

Bejelentkezés, információ

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Bihari Madárvárta
Cím: 5538 Biharugra, Bihari Madárvárta
Tel: +36 30 687 0816,
E-mail: madarvarta@kmnp.hu
Kapcsolattartó: Tóth Zsuzsanna

Ködvirág Erdei Iskola

A Dévaványától 10 perce található Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont ad otthont az erdei iskola programokkal rendelkező Ködvirág Erdei Iskolának. Programjaink alsós és felsős korosztály számára készültek, a térség jellemző tájtípusait és élővilágát dolgozzák fel. Az alsós program 4 napos, a felsős 5 napos program együttes, mely a legtöbb esetben igényli a helyi szakemberek jelenlétét, irányítását. Egyéb, speciális témát dolgoz fel a 12 plusz modul, melyek közül szintén igény szerint válogathat az érdeklődő.

Szabadtéri bemutató helyeinken régi magyar háziállatfajaink láthatók (magyar szürke szarvasmarha, bivaly, racka és cigája juhok, mangalicák, galambok, stb). A kisállat simogatónál közelebbről is szemrevételezhetők különféle házi állatok kicsinyei. Egy 3 hektáros területen belül túzokok figyelhető meg közelről. A látogatóközpont mellől induló tanösvény a terület jellemző növény- és állatfajait mutatja be. 35 kerékpár bérbeadásával 4 kerékpártúra útvonal is bejárható, melyhez információs anyag – más ajándéktárggyal, képeslappal együtt – a kasszánál vásárolható.

Fent felsorolt programjaink nagy részét beépítettük az erdei iskolai programok közé, e mellett különféle szakmai előadások, bemutatók is igényelhetők. Speciális, részletes szakmai tevékenységek egy-egy modulon keresztül valósulnak meg.

Infrastruktúra

A látogatóközpont épületében két 50 fő befogadására alkalmas konferenciaterem található, amelyek előadások, foglalkozások optimális helyszíne. A két 24 fős foglalkoztató teremben szakkönyvtár, mikroszkóp, illetve egyéb kísérletezést, vizsgálódást segítő eszköz vehető igénybe a foglalkozások alatt.

Étkezés

Az étkezést (reggeli, ebéd, vacsora) előzetes egyeztetést követően megrendeljük és a dévaványai éttermek segítségével kivitelezzük. A kiszállított ételek melegítését, tálalását és az étkezésekkel kapcsolatos egyéb teendőket tálalókonyhánkban tudjuk megoldani.

Szállás

A Látogatóközpont 40 fő számára biztosít szálláshelyet, 4 db 2x3 ágyas közös fürdőszobás, illetve 4 db 4 ágyas fürdőszobás szobákban.

Választható programjaink és moduljaink

„A szikesek természeti értékei” c. erdei iskola program alsósok számára

A csoport általános információkat szerez a térség jellemző (vagy ritka) növény- és állatfajairól, természeti, tájképi, néprajzi értékeiről. Minden esetben több órát tölt el kint terepen, majd a látottakat, hallottakat benti foglakozás során írásban rögzíti. Általános képet tud így kialakítani a szikes pusztáról, annak jellemzőiről, élőlényeiről.

A program moduljai

1. nap: A réhelyi puszta virágos növényei
Délelőtt: Terepi határozás, fajismeret mélyítése.
Délután: Illataik alapján felismerésük, jelentőségük, ábrázolásuk rajz alapján.
Este: Daltanulás, teakészítés gyógynövényekből. „Zöld lábnyom” készítés.

2. nap: A szikesek fészkelő madarai
Délelőtt: Kerékpárral egy közeli szikes pusztára megyünk. Madármegfigyelés.
Délután: Madárfaj felismerés hangja, árnyképe és jellemzői alapján.
Este: Maguk készítette kiselőadások csoportonként.

3. nap: Agyaggödör, mesterséges szikes mocsár vizsgálata
Délelőtt: Agyaggödör és mesterséges szikes mocsár összehasonlító vizsgálata terepen.
Délután: Adatok feldolgozása a tanösvény munkafüzet feladatainak megoldása során.
Este: Gyűjtött száraz anyagokból, termésekből asztali díszek, tárgyak készítése.

4. nap: Élet a pusztán
Délelőtt: A pásztor és szokásai, viselete, eszközei; őshonos háziállataink.
Délután: Mezőgazdálkodás a területen.
Este: Pásztortűz, bográcsozás, pásztorbot faragás.

„A szikes puszták élővilága” c. erdei iskola program felsősök számára

A terület jellemző természeti értékeit ismerik meg, fedezik fel a gyerekek. Az elsajátítandó ismeretek vázát a tanösvény adja, melynek állomásain keresztül kaphatnak komplex képet a táj arculatváltozásáról, az emberi civilizációs hatásokról és tájképi, természeti értékeiről. A terepi munka, megfigyelés, vizsgálati anyagok gyűjtése és manuális tevékenységek eredményei rögzítésre kerülnek. A tanulók mindegyike az egész vizsgált terület földrajzi, biológiai stb. vonatkozásairól kap képet, egységes rendszerben szemléli és látja a táj kronológiai biológiai változásait.

A program moduljai

1. nap: A Nagy-Sárrét világa
Délelőtt: Érkezés, szállás foglalás. Házirend ismertetése.
Délután: Múzeumi kiállítások megtekintése. Tanösvény-túra, vizsgálati anyagok begyűjtése.
Este: Nádsíp készítés.

2. nap: Az élőhelyek környezeti tényezőinek vizsgálata
Délelőtt: Talaj,- levegő - és vízvizsgálatok a begyűjtött anyagok segítségével.
Délután: A levegő fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata ; időjárási tényezők és mérésük.
Este: „Csillagtúra”.

3. nap: Védett és fokozottan védett állatok a Dévaványai-Ecsegi puszták területén
Délelőtt: Hajnali túzokles, túzokfilm megtekintése. A terület állatvilágának megismerése, régi magyar háziállatokkal való ismerkedés.
Délután: Tájképi értékek a Nagy-Sárréten.
Este: „A szikesek élővilága” című videofilm megtekintése.

4. nap: A szikesek növényei
Délelőtt: Védett növények, gyógy - és fűszernövények hatása, jellemzői, teakészítés.
Délután: Élet a pusztán modul megvalósítása.
Este: Pásztortűz, bográcsozás.

5. nap: Természetismereti vetélkedő, játék
Délelőtt: Játékos vetélkedő formájában a tanult ismeretek rögzítése.
Délután: Értékelés, táborzárás.
Este: Ökoháború.

Programon kívül igénybe vehető önálló modulok

Alsósoknak

1. Gyepszint:

 • környezetünk és a természet növényeinek megismerése, hangsúlyozottan a gyepszinten élők

2. A cserjeszint és lakói:

 • a cserjeszint fogalmának, ismertetőinek tudatosítása
 • mint élőhely, jelenlétének fontossága
 • a cserjeszint tipikus képviselői, fajai, az itt lakó élőlények ismerete
 • a cserjék gyakorlati szerepe, haszna a természet- és madárvédelemben
 • rajzok, ábrák készítése a ritka élőlényekről

3. Kézműves tevékenységek:

 • kézügyesség fejlesztése
 • természetes anyagok felhasználásának széles skálája, különféle technikák alkalmazása
 • nemezelés, gyertyaöntés
 • régi mesterségek, tevékenységek, szokások felelevenítése az egyes tevékenységek kapcsán
 • ajándéktárgyak, díszítő elemek készítésével

4. Madárvédelem, madárismeret:

 • a környezetünkben megfigyelhető (hallható) madarak megismerése
 • madárvédelmi alapfogalmak tisztázása
 • a kézügyesség fejlesztése
 • a távcső és teleszkóp használatának elsajátítása
 • egyszeri tevékenységek, madárvédelmi munkák elvégzése

5. Tél a pusztán:

 • a tél örömeinek, szépségeinek felfedezése
 • nyomolvasás tökéletesítése
 • rajzok, ábrák készítése az adott feladatok során
 • a gyertyaöntés fortélyainak elsajátítása
 • színjátszás kellékeinek elkészítése, szöveg tanulása
 • hóember készítés

6. Fáink:

 • a fák (az erdők) jelentőségének hangsúlyozása
 • az erdő az egyik legjobb búvó-, fészkelő- és táplálkozó hely

Felsősöknek

7. Madarak a pusztán:

 • az ember táj- és élőhely átalakító hatása
 • egyszerű megfigyelések végrehajtása
 • ehhez használt eszközök ismerete, alkalmazása

8. Növényismereti vetélkedő:

 • a modul célja, hogy megszerettesse a szikes puszták hangulatát, varázsát, élőlényeit – a növényi fajismereten keresztül
 • játékos feladatsor

9. Vízi, mocsári növények:

 • a hajdani Nagy-Sárrét és a helyén kialakult szikes puszták élővilágának összevetése, ok-okozati kérdések tisztázása
 • az ember okozta tájváltozások hatásai
 • kinti, terepi viszonyok közti vizsgálatok

10. Étkezésünkben felhasznált növények:

 • környezetünk és a természet növényeinek megismerése, ezek megfelelő helyen való felhasználása
 • a természeti értékek korszerű felhasználása mindennapi életünkben és az egészséges táplálkozásban
 • egészséges életmódra nevelés

11. Gyógynövények:

 • a gyógynövények ismerete, elkülönítése más növényektől
 • a gyógynövények használata (teakészítés, borogatás stb.)
 • a gyógynövényes kertben munkálkodás

12. Csodák a mikroszkóp alatt:

 • parányi részecskék, élőlények megismerése
 • a mikroszkóp kezelése, ismerete
 • metszetek, nyúzatok készítésének elmélete, gyakorlása
 • a mikroszkópban látottak rögzítése a jegyzetfüzetbe

Erdei iskolai szakmai program árak

Erdei iskolás teljes körű szakmai program teljes napra
A foglalkozás tematikáját az előre meghatározott témákból lehet kiválasztani, szakmai vezetést biztosítunk a tanösvény meglátogatásához és a múzeum kiállításának megtekintéséhez, valamint a foglalkozásokhoz szükséges eszközök használatát. A program teljes időtartama 9.00-17.00.
1200 Ft/fő
Erdei iskolás teljes körű szakmai program 4 órára
A foglalkozás tematikáját az előre meghatározott témákból lehet kiválasztani, szakmai vezetést biztosítunk a tanösvény meglátogatásához és a múzeum kiállításának megtekintéséhez, valamint a foglalkozásokhoz szükséges eszközök használatát. A program teljes időtartama 4 óra.
650 Ft/fő

Előzetes bejelentkezéssel igénybe vehető további foglalkozások és programok

Életkornak megfelelő tudományos tartalommal bíró előadás
Az érkező csoport korához és érdeklődéséhez igazított, tudományos tartalmú előadás.
5.000 Ft/óra
Védett természeti értékek bemutatása rendhagyó előadás keretében
Foglalkoztató gyakorlat, manuális tevékenységekkel (kísérletek, megfigyelések) kiegészített közvetlen tapasztalás. A kísérleti eszközök korlátozott mennyisége miatt a csoport létszáma maximum 24 fő.
4.500 Ft/óra
Túravezetés
Védett területeken történő bemutató jellegű vezetés, tanösvényen történő vezetés.
4.000 Ft/óra
Szakvezetés
Védett területeken történő speciális (botanikai, ornitológiai és egyéb zoológiai) és természettudományos témájú vezetés.
6.200 Ft/óra

Szállásdíjak

A szállás díja felnőttek részére 3.900 Ft/fő/éj+IFA, diákok részére 2.500 Ft/fő/éj, mellette sátorhely is biztosított 1.000 Ft/fő/éj és lehetőség van 4 személyes sátrak kölcsönzésére 1.000 Ft/sátor/éj áron.

Bejelentkezés, információ

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont
Cím: 5510 Dévaványa, Réhely
Tel: +36 66 483 083, +36 30 445 2409
E-mail: rehely@kmnp.hu
Kapcsolattartó: Szélné Sándor Katalin