Természetiskola

Ködvirág Természetiskola

A Dévaványától 10 perce található Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont ad otthont az természetiskolai programokkal rendelkező Ködvirág Természetiskolának. Programjaink alsós és felsős korosztály számára készültek, a térség jellemző tájtípusait és élővilágát dolgozzák fel. Az alsós program 3 napos, a felsős 5 napos program együttes, mely a legtöbb esetben igényli a helyi szakemberek jelenlétét, irányítását.

Szabadtéri bemutató helyeinken régi magyar háziállatok láthatók (magyar szürke szarvasmarha, bivaly, racka és cigája juhok, mangalicák, galambok, stb). A kisállat simogatónál közelebbről is szemrevételezhetők különféle háziállatok kicsinyei. Egy 3 hektáros területen belül túzokok figyelhetők meg közelről. A látogatóközpont mellől induló tanösvény a terület jellemző növény- és állatfajait mutatja be. 35 kerékpár bérbeadásával 4 kerékpártúra útvonal is bejárható, melyhez információs anyag – más ajándéktárggyal, képeslappal együtt – a kasszánál vásárolható.

Fent felsorolt programjaink nagy részét beépítettük az természetiskolai programok közé, e mellett különféle szakmai előadások, bemutatók is igényelhetők. Speciális, részletes szakmai tevékenységek egy-egy modulon keresztül valósulnak meg.

Infrastruktúra

A látogatóközpont épületében két 50 fő befogadására alkalmas konferenciaterem található, amelyek előadások, foglalkozások optimális helyszíne. A két 24 fős foglalkoztató teremben szakkönyvtár, mikroszkóp, illetve egyéb kísérletezést, vizsgálódást segítő eszköz vehető igénybe a foglalkozások alatt.

Étkezés

Az étkezéshez (reggeli, ebéd, vacsora) előzetes egyeztetést követően szolgáltatót tudunk ajánlani a csoport részére.  Az étkezéssel kapcsolatban az étkezést biztosító külsős szolgáltatóval a csoport közvetlenül egyeztet. A kiszállított ételek melegítését, tálalását és az étkezésekkel kapcsolatos egyéb teendőket tálalókonyhánkban tudjuk megoldani.

Szállás

A Látogatóközpont 40 fő számára biztosít szálláshelyet, 4 db 2x3 ágyas közös fürdőszobás, illetve 4 db 4 ágyas fürdőszobás szobákban.

szoba

Választható programjaink és moduljaink

„A szikesek puszták élővilága” c. természetiskolai program alsósok számára

A gyerekek a program során megismerhetik a szikesek növény- és állatvilágát, elsajátíthatják a közelben lévő felszíni vízen végzett vízminőség vizsgálatát, s bepillantást nyerhetnek az egykor itt élt emberek életébe, szokásaiba, mindennapjaiba. A program célja a Nagy-Sárrét helyén kialakult alföldi szikesek természetes élővilágának megismertetése. A gyerekek minden esetben több órát töltenek el kint terepen, majd a látottakat, hallottakat benti foglakozás során írásban rögzítik. A programnak köszönhetően általános képet tud kialakítani a szikes pusztáról, annak jellemzőiről, élőlényeiről.

A program moduljai

1.      A réhelyi puszta virágos növényei (4x45 perc)

2.      A szikesek fészkelő madarai (4x45 perc)

3.      Élet a pusztán (4x45 perc)

4.      Bisel-féle vízvizsgálat (4x45 perc)

5.      Természetismereti vetélkedő (4x45 perc)

1. nap              

Délelőtt - A réhelyi puszta virágos növényei

A szikes puszták jellemző és ritka növényfajait ismerhetik meg a modul résztvevői. A foglalkozások során gyalogosan a közeli szikes puszta felkeresése, az ottani növényfajok megtekintése, meghatározása.

Délután - A réhelyi puszta virágos növényei

A begyűjtött vagy emlékezet alapján készített növények képeinek elkészítése, vagy megformálásuk más módon, más technikával. Az általunk gyűjtött virágokból, növényekből „ökolábnyom” készítés.

2. nap              

Délelőtt - A szikesek fészkelő madarai

Az egykori lápos-mocsaras területek eltűnésével élővilága is megváltozott a tájnak – felváltotta a vízi világot a száraz, szikesedő pusztai táj. Ennek élővilága teljesen más igényekhez alkalmazkodott – ezeknek az állatoknak a megismerése, meghatározása a modul fő célja. Terepen madármegfigyelés és határozás. A fajok határozó bélyegeinek megláttatása, ezáltal fajhatározás.

Délután - Élet a pusztán

A kialakult „új” élőhelyek nem csak a természetben, hanem az emberi tevékenységekben is változást eredményeztek. A vízzel kapcsolatos munkálatokat felváltotta a pusztákra jellemző gazdálkodás, növénytermesztés, legeltető állattartás. Az ezzel foglalkozó emberek életének, eszközeinek és állataiknak megismertetése a modul fő célja. Régi tárgyakon, eszközökön keresztül megismertetni a gyerekeket, a pusztai élettel, melynek szerves része volt a pásztor az állataival. Régi, népi elnevezések felelevenítése. A látogatóközpontban lévő régi magyar háziállatokon keresztül megismerhetik az egykori fajokat, fajtákat a gyerekek. A modult pedig a héten addig hallottak, tapasztaltak beépítésével rövid szerepjáték, kis csoportokban és pásztorbot faragás, nádsíp készítés zárja.

3. nap              

Délelőtt - Bisel-féle vízvizsgálat

A vízminőség vizsgálata vízi makrogerinctelenek meghatározásával az adott határozókulcsok segítségével. A foglalkozások során a gyerekek megismerkednek a vízparti zonációval, majd a vizsgálathoz mintavételeznek. Bisel-féle vízvizsgálat elvégzése a makrogerinctelen rendek meghatározásával, majd ezek alapján a vízvizsgálat eredményének megállapítása. A vizsgálódások lezárásaként a begyűjtött anyagokból, termésekből különféle dísztárgyak készítése történik.

DélutánTermészetismereti vetélkedő

A több napos itt tartózkodás alatti ismeretek elsajátításának mérésére különböző típusú feladatok megoldásával kis csoportokban. A gyerekek feladatokat oldanak meg terepi állomásokon. Szakmai és ügyességi verseny többféle típusú feladat alapján.

„A szikes puszták élővilága” c. természetiskolai program felsősök számára

A gyerekek a program során megismerhetik a szikesek növény- és állatvilágát, elsajátíthatják a közelben lévő felszíni vízen végzett vízminőség vizsgálatát, s bepillantást nyerhetnek az egykor itt élt emberek életébe, szokásaiba, mindennapjaiba. Gyalogosan keressük fel a közeli szikes pusztát, az ottani növényfajokat terepi körülmények között, természetes előfordulási helyükön tekinthetik és határozhatják meg a gyerekek. A program célja az egykori és jelenlegi Nagy-Sárrét párhuzamba állítása, értékeik megláttatása, benne az ember kulcsfontosságú feladatának kiemelése.

A program moduljai:

1.      A Nagy-Sárrét világa (4x45 perc)

2.      Az élőhelyek környezeti tényezőinek vizsgálata – a víz (4x45 perc)

3.      Védett és fokozottan védett állatok a Dévaványai-Ecsegi pusztákon (4x45 perc)

4.      Tájképi értékek a Nagy-Sárréten  (4x45 perc)

5.      A szikesek növényei (4x45 perc)

6.      Élet a pusztán (4x45 perc)

7.      Természetismereti vetélkedő (4x45 perc)

1. nap - A Nagy-Sárrét világa      

Az egykori vízivilág változásának bemutatása és ennek a változás „eredményeinek” megismerése. A látogatóközpont bemutató épületének szakmai kiállításain keresztül megláttatni az egykori Nagy-Sárrét élővilágát a jelenlegivel. A tanösvény mentén végighaladva a jelenleg itt élő fajokkal való ismerkedés, a régi és jelenlegi élőhely és élővilágának összevetése. A túra után gyakorlati tevékenységként nádsíp készítés és pásztorbot faragás, önálló munka a saját elképzelések alapján.

2. nap              

Délelőtt - Védett és fokozottan védett állatok a Dévaványai-Ecsegi pusztákon

Az új, pusztai élőhely élővilágának ismerete, kiemelten a védett és fokozottan védett fajok. Fontos természeti értékünk a túzok védelmének bemutatása, megismertetése. A tanösvény megfigyelőtornyából hajnalban jól megleshető a túzok nászidőszakában a dürgés. A túra közben egyéb látható, hallható állatok meghatározása. A térség ragadozó madarainak bemutatása preparátumok és élő madár segítségével. A bemutató épület kiállításain keresztül és előadás keretében felhívjuk a figyelmet a terület más, értékes állatfajaira is.

 Délután - Az élőhelyek környezeti tényezőinek vizsgálata – a víz

A vízi élettér fontossága. Ennek különféle vizsgálata, minőségének megállapítása. Élővilágával való ismerkedés. A víz és vízparti növényzettel, zonációval való megismerkedés. Mintavétel a következő kísérletekhez. A begyűjtött vízminta elemzése, makrogerinctelen rendjeinek beazonosításával a víz minőségének megállapítása. Az éjszakai égbolt ismerete, csillagok, csillagképek népi neveinek felelevenítése.

3. nap - Tájképi értékek a Nagy-Sárréten 

A Sárrét természeti értékei mellett nagy számban őriz népművészeti, tájképi stb. értékeket is. Ezen területen lévő, őrzendő értékeit kutatjuk a modul foglalkozásai alatt. Egy kerékpártúra során felkeressük a fent említett tájképi értékeket. Bemutató előadás, mely kitér a botanikai, zoológiai, néprajzi értékekre is. A foglalkozások során kerékpárral felkeressük az Ördög-sáncot, majd megtekintjük a szarmata kori építmény megtekintése, történetének, jelentőségének megismerése. Rövid bemutató előadás mellett az ösztörű kiállítás megtekintése. Utána kézműves tevékenység során egy elkészítése, feladatlap megoldás.

4. nap              

Délelőtt - A szikesek növényei

A szárazságtűrő növények beazonosítása egyéni határozás alapján. A térség ismert, jellemző fajai, illetve a ritka védett fajok ismerete. A természet gyógyhatású növényeinek ismerete, melyek jellemzőek a térségben. A saját gyógy-és fűszernövény kert növényeivel való ismerkedés. Előadás a növények hasznáról, hatóanyagairól. Kézműves tevékenységek a gyűjtött és meglévő, szárított növények segítségével.

Délután - Élet a pusztán

Az egykori pusztai életmód, foglalkozás bemutatása, az itt élő pásztorok szokásai, eszközei, viselete és állataik. Meglévő régi tárgyak és eszközök bemutatása, ezek funkciói bemutató előadás keretében. A foglalkozások során látogatóközpontban lévő régi magyar háziállatok megismerése. A nap lezárásaként pásztortűzön elkészített bográcsos étel mellett a napi ismereteket feldolgozva, beépítve szerepjáték bemutatása, majd a természetben gyűjtött bot és nád megmunkálása (esetlegesen a Nagy-Sárrét világa modulnál megkezdett munkadarab befejezése).

5. nap - Természetismereti vetélkedő

Szakmai, ügyességi feladatokon keresztül mérjük, teszteljük le az előző napok során elsajátított ismereteket. Terepi és beltéri állomásokat alakítunk ki a tanösvény mentén és a múzeumban. Teljesítésük során játszva gyakorolhatják a program során tapasztaltakat, tanultakat, ezáltal is elmélyítve a megszerzett tudást.

Természetiskola szakmai program árak*

Természetiskolai szakmai program – 1 modul: 1.000 Ft/fő

A foglalkozás tematikáját az előre meghatározott témákból lehet kiválasztani, szakmai vezetést biztosítunk a tanösvény meglátogatásához és a múzeum kiállításának megtekintéséhez, valamint a foglalkozásokhoz szükséges eszközök használatát. A modulok időtartama körülbelül 3 óra.

Természetiskolai program alsósok számára – teljes program (5 modul – 3 nap):  5.000 Ft/fő

A foglalkozás tematikáját az előre meghatározott témákból lehet kiválasztani, szakmai vezetést biztosítunk a tanösvény meglátogatásához és a múzeum kiállításának megtekintéséhez, valamint a foglalkozásokhoz szükséges eszközök használatát.

Természetiskolai program felsősök számára – teljes program (7 modul – 5 nap):  7.000 Ft/fő

A foglalkozás tematikáját az előre meghatározott témákból lehet kiválasztani, szakmai vezetést biztosítunk a tanösvény meglátogatásához és a múzeum kiállításának megtekintéséhez, valamint a foglalkozásokhoz szükséges eszközök használatát.

* Szállásfoglalás esetén a természetvédelmi- oktatási díjak magukban foglalják a belépőjegy árát. Amennyiben szállásfoglalás nem történik, az első modul igénybevételekor fizetendő egyszeri belépő, a későbbi napok során nem. A kísérő pedagógusnak nem kell programdíjat fizetnie.

Előzetes bejelentkezéssel igénybe vehető további foglalkozások és programok természetiskolai csoportok részére

Életkornak megfelelő tudományos tartalommal bíró előadás: 8.000 Ft/óra

Az érkező csoport korához és érdeklődéséhez igazított, tudományos tartalmú előadás.

Védett természeti értékek bemutatása rendhagyó előadás keretében: 6.000 Ft/óra.

Foglalkoztató gyakorlat, manuális tevékenységekkel (kísérletek, megfigyelések) kiegészített közvetlen tapasztalás. A kísérleti eszközök korlátozott mennyisége miatt a csoport létszáma maximum 24 fő.

Túravezetés: 6.000 Ft/óra

Védett területeken történő bemutató jellegű vezetés, tanösvényen történő vezetés.

Szakvezetés: 8.000 Ft/óra

Védett területeken történő speciális (botanikai, ornitológiai és egyéb zoológiai) és természettudományos témájú vezetés.

Szállásdíjak

A szállás díja felnőttek részére 5.000 Ft/fő/éj+IFA, diákok részére 3.500 Ft/fő/éj, természetiskolás és egyéb szakmai programot is igénylő diákcsoportok részére 3.000 Ft/fő/éj, mellette sátorhely is biztosított 1.000 Ft/fő/éj és lehetőség van 4 személyes sátrak kölcsönzésére 1.000 Ft/sátor/éj áron.

Bejelentkezés, információ:

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont
Cím: 5510 Dévaványa, Réhely
Tel: 66/483-083, +36-30/445-2409

E-mail: rehely@kmnp.hu
Kapcsolattartó: Szélné Sándor KatalinKörösvölgyi Állatpark Természetiskolai oktatóhely

A 26 hektáros Anna-liget Természetvédelmi Terület, a Körösvölgyi Állatpark és látogatóközpontja nyújtotta környezeti és infrastrukturális lehetőségek egy helyen, koncentráltan bőséges eszközrendszert teremtenek a tapasztalati tanuláshoz. Ezt egészíti ki szervesen a Szarvas környéki természeti táj által nyújtott, könnyen megközelíthető lehetőségek tárháza.

A látogatóközpontban két szintes, 200 négyzetméteres interaktív kiállításon ismerhetőek meg a Körös-Maros Nemzeti Park természeti kincsei, 7000 literes akváriumrendszerben mutatkoznak be a Körös vidék halai.  Az Állatparkban több, mint 50 féle Kárpát-medencére jellemző állatfaj tekinthető meg testközelből.

A programok során a gyerekek olyan rejtett életmódot élő állatokkal találkozhatnak, mint a nyest, az uhu, az uráli bagoly, a nyestkutya vagy az aranysakál. A kialakított vizes élőhelyen több mint 15 féle vízimadár él. Az Anna-ligetben megismerhetik a gímszarvast, őzet, dámszarvast, vaddisznót és rókát is, melyek általánosan ismert fajnak számítanak, mégis ritkán kerülnek szem elé a szabadban. A park legnagyobb attrakcióját az európai bölények jelentik, melyek a Maros és a Sárrét közti terület régmúlt élővilágát idézik, hiszen ma már hazánkban sehol nem élnek vadon. Az állatpark népszerű látványossága továbbá a fakókeselyű és a szürke farkas is.

Az állatparki sétány mentén interaktív tanösvényelemek és játszótér segítik a természetismereti játszva tanulást, melyek a természetiskolai foglalkozásokba is beépülnek.

Az alsó és felső tagozatosok számára olyan két, egymásra is épülő program került megtervezésre, mely igyekszik minél több témát érintve, változatos didaktikai módszereket használva elindítani a gyerekekben az élővilág, a természet iránti érdeklődést.

Infrastruktúra

A látogatóközpont épületében egy 100 fő befogadására alkalmas konferenciaterem, egy 35 fő befogadására alkalmas foglalkoztató terem és egy külön épületben 40 fő befogadására alkalmas terem, önálló melegítőkonyhával található, amelyek előadások, foglalkozások optimális helyszíne. A foglalkoztató teremben szakkönyvtár, mikroszkóp, illetve egyéb kísérletezést, vizsgálódást segítő eszköz vehető igénybe a foglalkozások alatt.

Étkezés

Jelentkezéskor szolgáltatót tudunk kiajánlani az iskolának. Az étkezéssel kapcsolatban az étkezést biztosító külsős szolgáltatóval a csoport közvetlenül tud egyeztetni. Az Igazgatóság biztosítja a helyszínt az étkezéshez.

farkasok
Fotó: Czesznak Lilla
Állatpark felülnézet
Fotó: AÖFK
bölény
Fotó: Czesznak Lilla

Választható programjaink és moduljaink

„Élővilág testközelből” c. természetiskolai program alsósok számára

A program a Körös-Maros Nemzeti Park természeti értékei, viselkedés a természetben, ökológiai kapcsolatok, állatrendszertan, állathangok, állat nyomok, táplálkozás, tápláléklánc, élőhelyek, élőhelyekhez való alkalmazkodás, dendrológia, gyógynövények témáit dolgozza fel. Célja, hogy az alsós gyerekek bepillantást nyerjenek a nemzeti park élővilágába, az iskolában tanult, élővilággal kapcsolatos alapismereteiket bővíteni tudják.

A program moduljai:

1.      Belépő a természetbe (3x45 perc)

2.      Én és a természet (2x45 perc)

3.      Ki vagyok? Hogyan mondom? – kalandozások az Állatvilágban I. (3x45 perc)

4.      Hol a lakom? Mi a lakomám? – kalandozások az Állatvilágban II. (3x45 perc)

5.      Ligeti botanika (2x45 perc)

6.      Milyen természetvédő vagy? (2x45 perc)

 

1.      nap              

Délelőtt - Belépő a természetbe

A bevezető modul keretében a gyerekek képet kaphatnak a természetiskola helyszínéről, a Körös-Maros Nemzeti Park természeti értékeiről, számos állat és növényfajt, természeti jelenséget már itt megismerhetnek, elsajátíthatják a természetben történő viselkedés alapszabályait, ami a későbbi modulok során jó alapot szolgáltat a többi foglalkozás sikeres bonyolításához.

Délután - Én és a természet

A modul célja elgondolkodtatni a gyerekeket arról, hogy a természet egyedi és megismételhetetlen, több millió éves evolúció eredménye, ezért mesterségesen nem megteremthető, mi emberek ugyanúgy a természet részei vagyunk, mint az élővilág egyéb tagjai vagy az élettelen természeti képződmények. Létünk a természet egészének lététől is függ.

2.      nap              

Délelőtt - Ki vagyok? Hogyan mondom? – kalandozások az Állatvilágban I.

A modul a Körösvölgyi Állatpark adottságait kihasználva igyekszik, az élő, testközelből megfigyelhető állatfajok segítségével, majd erre építve interaktív módon állatrendszertani és az állatok hangjaira, nyomaira vonatkozó ismereteket átadni.

Délután - Hol a lakom? Mi a lakomám? – kalandozások az Állatvilágban II.

A modul célja az egyes állatfajok élőhelyeinek, táplálkozási szokásainak és ezek összefüggéseinek megismertetése. 

3.      nap              

Délelőtt - Ligeti botanika

Az Anna-liget természetvédelmi terület adottságait kihasználó botanikai, dendrológiai alapismereteket átadni kívánó modul.

Délután - Milyen természetvédő vagy?

A modul két foglalkozás keretében, játékos vetélkedő segítségével méri vissza az Élővilág testközelből programon belül elsajátított ismereteket.

„Természetismeret a Körösök vidékén” c. természetiskolai program felsősök számára

A program a Körös-Maros Nemzeti Park természeti értékei, vizes élőhelyek, kunhalmok, dendrológiai ismeretek, tájváltozások, állattani és ökológiai, természetvédelmi témaköröket dolgozza fel. A foglalkozások témái és módszerei a nemzeti kerettanterv több témaköréhez, és az Élővilág testközelből alsó tagozatos általános iskolások részére kidolgozott programhoz is szabadon illeszthetőek.

A program moduljai:

1.      Ismerd meg a Körös-Maros Nemzeti Parkot! (3x45perc)

2.      Drótszamárral a Körös mentén (3x45perc)

3.      Halmok világa (3x45perc)

4.      Folyómenti matuzsálemek (2x45perc)

5.      Vizeink egykor és ma (3x45perc)

6.      Vízi élővilág vizsgálat (2x45perc)

7.      Állatfajok testközelből (3x45perc)

8.      Állatolgató (3x45perc)

9.      Ökológiai lábnyom (2x45perc)

10.   Biológus palánták (4x45perc)

 

1.      nap         

Délelőtt - Ismerd meg a Körös-Maros Nemzeti Parkot!

A bevezető modul keretében a gyerekek képet kaphatnak a természetiskola helyszínéről, a nemzeti parkok, védett területek fogalmáról, a Körös-Maros Nemzeti Park természeti értékeiről, számos állat- és növényfaj, természeti jelenség már itt ismertetésre kerül.

Délután - Drótszamárral a Körös mentén

A modul keretében kerékpáros túravezetéssel kerül bemutatásra a Körös-menti élővilág gazdagsága, a táj jellemző sajátosságai, a KMNPI Körös-ártér védett területének értékei. A folyószabályozó, tájátalakító emberi befolyás hatása.

2.      nap         

Délelőtt - Halmok világa

A modul célja rávilágítani a kunhalmok, mint kultúrtörténeti, botanikai, élőhelyi értékek jelentőségére. Egy előadás után a Békésszentandrás határában álló Gödény-halom felkeresése kerékpárral és megismerése, amely hazánk és egyben Közép-Európa legnagyobb kunhalma.

Délután - Folyómenti matuzsálemek

A modul célja az ártéri puhafás és keményfás ligeterdő jellemző fajainak életközösségeinek megismerése.  A famatuzsálemek jelentőségének megismertetése.

3.      nap         

Délelőtt - Vizeink egykor és ma

A modul célja a vizekkel kapcsolatos tájhasználat egykori és mai viszonyainak összehasonlítása.  A modul során a gyerekek vezetett vízi túra keretében ismerhetik meg a Szarvas-Békésszentandrási Holtág élővilágát.

Délután - Vízi élővilág vizsgálat

A modul célja a Bisel-féle vízvizsgálat megismertetése, a bioindikátorok fontosságának felismerése. A modul során a résztvevők vízminta gyűjtést végeznek az Anna-ligettel határos Kákafoki-holtág vizéből, iszapjából. A mintagyűjtés közben a víztérre jellemző tulajdonságok a Bisel-féle vízvizsgálati adatlap szerinti megfigyelésre és rögzítésre, elemzésre, majd pedig közösen kiértékelésre kerülnek.

4.      nap         

Délelőtt - Állatfajok testközelből

A modul keretében a Körösvölgyi Állatparkban történő vezetéses túra segítségével 3 X 45 percben a Kárpát-medence jellemző őshonos illetve behurcolt, betelepített gerinces állatfajai kerülnek bemutatásra. A túra az egyes állatfajok jellemzőin kívül kitér az élőhelyi vonatkozásokra, az egyes fajok természetvédelmi helyzetére és a velük kapcsolatos ökológiai összefüggésekre. 

Délután - Állatolgató

A modul az állatparki túravezetésen elhangzott információk feldolgozására, az erre épülő ökológiai ismeretek elmélyítésére szolgál.

5.      nap         

Délelőtt - Ökológiai lábnyom

A modul célja az ökológiai lábnyom jelentőségének megismertetése, a gyerekek saját életvitelének önvizsgálata, ebből fakadó következtetések, tanulságok levonása, közös megoldási lehetőségek keresése.

Délután - Biológus palánták

A modul célja a résztvevő gyerekek önálló természeti megfigyelési készségét fejleszteni, a természeti jelenségek iránt érzékenyíteni látásmódjukat. A modult a program során megszerzett ismeretek szintjének visszamérése szolgáló, játékos terepi vetélkedő zárja.

Természetiskola szakmai program árak*

Természetiskolai szakmai program – 1 modul: 1.000 Ft/fő

A modul tematikáját az előre meghatározott témákból lehet kiválasztani, szakmai programot biztosítunk, valamint a foglalkozásokhoz szükséges eszközök használatát. A modulok időtartama körülbelül 1,5-3 óra.

Természetiskolai program alsósok számára – teljes program (6 modul – 3 nap): 6.000 Ft/fő

A foglalkozás tematikáját az előre meghatározott témákból lehet kiválasztani, szakmai vezetést biztosítunk, valamint a foglalkozásokhoz szükséges eszközök használatát.

Természetiskolai program felsősök számára – teljes program (10 modul – 5 nap): 8.000 Ft/fő

A foglalkozás tematikáját az előre meghatározott témákból lehet kiválasztani, szakmai vezetést biztosítunk, valamint a foglalkozásokhoz szükséges eszközök használatát.

* Az első modul igénybevételekor fizetendő egyszeri belépő, a későbbi napok során nem. A kísérő pedagógusnak nem kell programdíjat fizetnie. A természetiskolai szolgáltatás díja nem tartalmazza a kerékpár- és kenubérlést.

Előzetes bejelentkezéssel igénybe vehető további foglalkozások és programok természetiskolai csoportok részére

Játékos környezeti nevelési program: 15.000 Ft/fél óra

Interaktív, játékos formában egy-egy állatfajt, az állatparkban látottakat bemutató, feldolgozó program. Ajánlott létszám: 10-20 fő. Ajánlott korosztály: nagycsoportos óvodásoknak, alsó tagozatos általános iskolásoknak.

Látványetetés (1, kínálatból választható faj) ismertetővel: 8.000 Ft/ 1 állat

Egy állatfaj látványetetése, ha növényevő állatfajról van szó és az adott állatfajnál ez lehetséges, kézből történő etetést is magában foglal. Ajánlott létszám: 10-20 fő. Ajánlott korosztály: óvodások, általános iskolások.

Látványetetés (2, kínálatból választható faj) ismertetővel: 12.000 Ft/ 2 állat

Két állatfaj látványetetése, melyből egy faj ragadozó, egy faj pedig növényevő. A növényevő állatfaj esetében, ha az adott állatfajnál ez lehetséges, kézből történő etetést is magában foglal. Ajánlott létszám: 10-20 fő. Ajánlott korosztály: óvodások, általános iskolások.

1 órás túravezetés az Állatparkban: 10.000 Ft/óra

Szakmai vezetéssel az Állatpark egyes állatfajait bemutató túra, választható állatparki szakaszokkal vagy fajokkal. Ajánlott létszám: 10-30 fő. Ajánlott korosztály: felső tagozatos általános iskolások, középiskolások.

2 órás túravezetés az Állatparkban: 15.000 Ft/óra

Szakmai vezetéssel az Állatpark szinte minden állatfaját és egyéb érdekességét bemutató túra. Ajánlott létszám: 10-30 fő. Ajánlott korosztály: felső tagozatos általános iskolások, középiskolások.

Kenutúra szakvezetéssel: 4.400 Ft/fő

A Holt-Körösön szakvezetéses túra kenuval (kb. 3 óra). A programdíj tartalmazza a bérlést. A programdíj nem tartalmazza az állatpark megtekintését.

Kerékpártúra szakvezetéssel: 3.000 Ft/fő

A működési területen szakvezetéses túra kerékpárral (kb. 3 óra). A programdíj tartalmazza a bérlést. A programdíj nem tartalmazza az állatpark megtekintését.

Vetítéses előadás: 20.000 Ft/óra

Vetítéses előadás választható témákban: A Körös-Maros Nemzeti Park bemutatása, A Körös-Maros Nemzeti Park címerállata a Túzok, A Körösvölgyi Állatparkban bemutatott állatfajokról, Az Anna-liget és a Csáky-kastély története. Ajánlott létszám: 10-80 fő. Ajánlott korosztály: általános iskolásoknak, középiskolásoknak, felnőtteknek.

Kölcsönzési díjak

Kerékpárkölcsönzés 1 órára: 500 Ft/fő/óra

Kerékpárkölcsönzés 1 napra: 1.500 Ft/fő/nap

Kenukölcsönzés (kedvezményes) 1 órára: 1.800 Ft/kenu/óra

Kenukölcsönzés (kedvezményes) 1 napra: 7.200 Ft/kenu/nap

Bejelentkezés, információ:

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Körösvölgyi Állatpark
5540 Szarvas, Anna-liget 1.
5541 Szarvas, Pf.: 72.Í
Telefon: +36 30 475 1789
E-mail: korosvolgy@kmnp.hu

Kapcsolattartó: Körömi Krisztina

Kiadvány