GINOP-7.1.5-16-2016-00006

A Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark komplex turisztikai fejlesztése


Projekt címe: „ A Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark komplex turisztikai
fejlesztése ”
Projekt azonosító száma: GINOP-7.1.5-16-2016-00006 (Nemzeti parkok komplex turisztikai
fejlesztése)
Elnyert támogatás: 330 414 547 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezése: 2019. év második fele
Kedvezményezett, a projektet megvalósító szervezet: Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság

 

Gazdasági és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7.1.5-16-2016 „Nemzeti Parkokkomplex turisztikai fejlesztése” pályázati felhívás keretében a fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítása jön létre hazánk természeti értékeinek célirányos bemutatása érdekében.
A Kormány célul tűzte ki a természeti örökséghelyszíneken a turisztikai hasznosításhoz kapcsolódó gazdasági tevékenység által a látogatók számának a teherbíró képesség határain belül történő növelését, ezáltal a helyszínen a turizmus bevételeinek emelését. A cél elérését a Kormány a Nemzeti Park Igazgatóságok együttműködésével valósítja meg. Gazdasági és Innovációs Operatív Program 7.1.5-16 pályázati felhívás keretében a „Nemzeti Parkok komplex turisztikai fejlesztésére” 4,5 milliárd forint áll rendelkezésre a 2014-2020 időszakban.
A turisztikai fogadóképesség alapvető feltételei mind a tíz nemzeti parkban megtalálhatóak, ugyanakkor a 2007-2013 időszak alatt a látogatók igényeit komplexen kielégítő szolgáltatáscsomag még nem minden nemzeti parkban jött létre. A Nemzeti Park Igazgatóságok közreműködésével kialakított szolgáltatások elsődleges vendégköre a családok, valamint az iskolás csoportok.

Pályázat célja általánosságban
A nemzeti parkok turisztikai fejlesztéseiben alapvető célként jelenik meg a fizetőképes látogatószám szervezett módon való, jelentős növelése, aminek eszközrendszere az attrakciófejlesztés, fogadási feltételek megteremtése. A fejlesztések kiinduló alapgondolata az adott nemzeti park sajátosságaira épülő attrakciók létrehozása és az értékesítéshez szükséges infrastruktúra kiépítése. A nemzeti parkok területén 2014-2020 időszakban megvalósuló turizmusfejlesztés hozzájárul a helyi értékek megőrzéséhez, valamint a vidéken élők számára gazdasági előnyöket nyújt. E területek megfelelő menedzsmenttel meghatározó vonzerővel rendelkező turisztikai termékekké válhatnak, egyúttal a természeti és az ezzel összefüggő kulturális értékeken alapuló turizmus mintaterületeivé válnak.
A természeti örökséghelyszíneken a turisztikai hasznosításhoz kapcsolódó gazdasági tevékenység által a látogatók számának a teherbíró képesség határain belül történő növelése és ezáltal a helyszínen a turisták költéseinek emelése indokolt. Ez úgy érhető el, hogy innovatív, interaktív bemutatási formákkal, a szezonidőszak meghosszabbításával, és az ökoturisták igényei szerint kialakított szolgáltatások értékesítésével komplex kínálatot hozunk
létre. Ez azzal a kedvező tendenciával párosul, hogy növekszik a természeti értékek védelme iránt fogékony turisták száma, és a turisztikai bevételek, valamint a turisták körében előtérbe kerül a környezettudatos szemlélet.
A természeti értékek gazdaságilag és környezetileg fenntartható megőrzése látogathatóvá tételével és komplex kínálatának fejlesztésével lehetséges.
Jelenlegi projekt célkitűzése
A projekt célkitűzése az, hogy egyedi koncepción alapuló komplex turisztikai kiállítótér valósul meg, melyben innovatív bemutatási módokat alkalmazva, élményturisztikai elvek mentén felépítve, interaktív interpretációs eszközök segítségével adunk bepillantást a KörösMaros Nemzeti Park természeti- és kultúrtörténeti értékeibe. Új bemutatott vadon élő állatfajokkal és egy állatsimogatóval bővül a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark. Az attrakciófejlesztések mellett nagy hangsúlyt kap a látogatófogadási feltételek minőségének és színvonalának emelése.
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatparkjának komplex turisztikai fejlesztésére közel 331 millió Ft támogatás vált hozzáférhetővé, mely forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja.
A fejlődés jelentősen erősíti Szarvas és környékének turisztikai szolgáltatásait, ami közvetlenül segíti a térség szállásadóinak tevékenységét, illetve növeli a turisták Szarvason és környékén töltött vendégéjszakáinak a számát.