KEHOP-4.1.0-15-2016-00043

logóPannonszikes sztyeppek és mocsarak helyreállítása Csanádi-pusztán (KEHOP-4.1.0-15-2016-00043)

Kedvezményezett neve: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Szerződött támogatási összeg: 600 354 000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt befejezési dátuma: 2018. december 31.

Projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00043

A projekt célterülete a Körös-Maros Nemzeti Park Csanádi puszták területén található, Békés és Csongrád határán.  A területet uraló szikesek növényzete nagy foltokban még igen eredeti, ősi, faj- és élőhelygazdag. A három pusztafoltból álló terület középső tagja, a Montág-puszta nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyként számon tartott.

A projektünk célja a Nemzeti Park Csanádi puszták területén található pannon szikes puszták, valamint pannon löszpuszta-gyepek legeltetéssel történő kezelésének fenntartásának, hosszú távú megőrzésének biztosítása, valamint a pusztán található tájsebek megszüntetése.

A területek kedvező természetességi állapotának fenntartásához szinte valamennyi itt megtalálható élőhely esetében elengedhetetlen az egyes területrészeken évről-évre változó időszakokban, változó intenzitással és mozaikosan történő legeltetés.

Az Igazgatóság saját állatállománnyal, őshonos magyar szürkemarhákkal, racka és cigája juhokkal, valamint házi bivalyokkal rendelkezik. A projekt a Csanádi pusztákon tartott magyar szürke állatállomány elhelyezését szolgálja, az Igazgatóság jelenleg is itt működő, az extenzív állattartást kiszolgáló a Montág-pusztai téli tartási helyének komplex fejlesztését célozza. Megvalósulásával az állami génbanki szerepet is betöltő,  Csongrád megye legnagyobb szürkemarha tenyészállománya jön létre, melynek tartási feltételeit az új állattartó telep korszerűen tudja kiszolgálni.

A projekt másik elemeként a Kopáncsi-pusztán található, a terület egységét jelenleg megbontó vonalas létesítményeket, használaton kívül lévő árkokat és csatornákat érintő tájrehabilitáció valósul meg.  A beruházás során mintegy 4418 méter árak és csatorna megfelelő tájba illesztésére, a természetes vízgazdálkodási viszonyok helyreállítására kerül sor.

A beavatkozás hatására a természetvédelmi szempontból optimális, az egyes területrészeket évről-évre mozaikosan érintő legeltetés feltételrendszere javul, így az itt található nemzetközi jelentőségű puszták kedvező élőhelyi állapotban tartása, a hozzájuk kapcsolódó élővilág hosszú távú megőrzése biztosítottá válik.

kép kehop kehop