KEHOP-4.1.0-15-2016-00042

SAJTÓKÖZLEMÉNY KEHOP-4.1.0-15-2016-00042

Pusztai élőhelyek fejlesztése Dévaványa térségében c. KEHOP pályázat            ( KEHOP-4.1.0-15-2016-00042 )

Kedvezményezett neve: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Szerződött támogatási összeg: 1 036 780 000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. június 29.

Projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00042

A Dévaványai-Ecsegi puszták több, mint 13 000 hektáros kiterjedésével a Körös-Maros Nemzeti Park legnagyobb részterülete. A Nagy-Sárrét peremterületén fekvő, a folyószabályozásokat megelőzően a Tisza és a Berettyó áradásai által táplált egykori mocsárvidék ma jellegzetes pusztai táj, ahol döntően szikespusztai élőhelyeket találunk, de meghatározóak a Hortobágy-Berettyó-menti ártéri területek is.

A Natura 2000 hálózat részét is képező terület sajátossága továbbá, hogy a rideg állattartás hagyományai és a jelentős egyedszámú és változatos faj- és fajta-összetételű legeltetett állatállományok a múlt század közepéig töretlenül fennmaradtak.

Napjainkban a Nemzeti Park pusztai területeinek fenntartásához nélkülözhetetlen legeltetés jelentős részben a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő, a génmegőrzést is szolgáló régi magyar háziállatfajtákkal, magyar szürke szarvasmarha és magyar házi bivaly állományokkal történik.

A projekt keretében elsődlegesen az igazgatóság magyar szürkemarha és magyar házi bivaly állományainak téli tartási helyének fejlesztése valósul meg. A beruházás keretében kialakításra kerülő tartási helyen egy 400 vegyes korosztályú állat befogadóképességű szürkemarha szárnyék épül, ami egész télen megfelelő védelmet biztosít a ridegtartáshoz szokott állatoknak, valamint egy bivaly istálló, ami 200 vegyes korosztályú állat befogadására lesz alkalmas a téli hónapokban. Az infrastruktúra-fejlesztés része a kiszolgáló funkciókat ellátó épületek, építmények létrehozása is.

A beavatkozás hatására a természetvédelmi szempontból optimális, az egyes területrészeket évről-évre változó időszakokban, változó intenzitással, mozaikosan érintő legeltetés feltételrendszere javul, így az itt található nemzetközi jelentőségű túzokélőhelyek, dürgő- és költőterületek kedvező élőhelyi feltételeinek megteremtése, hosszú távú megőrzésük biztosítottá válik.

A Nemzeti Parkban a terület élővilágának és az őshonos házi állatfajták megismerésének lehetősége mindenki számára biztosított a Dévaványa közelében működő Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontban.