Tömegesen virágzik a kék atracél a Kígyósi-pusztán

Több ezer tő kék atracél bontotta ki virágait a Körös-Maros Nemzeti Parkban található Kígyósi-pusztán. A védett növény állománya az utóbbi években jelentősen növekedett.

A kék atracél mészkedvelő növényfaj, elsősorban löszpusztai élőhelyeken fordul elő. A Körös-Maros Nemzeti Parkon belül a Kígyósi-puszta mellett a Tompapusztai löszgyepen és a Csorvási löszgyepen fordul elő. Ezen kívül jelentős állományai találhatók a védett területeken kívül a Békés-Csanádi löszháton az út menti mezsgyék keskeny gyepsávjaiban.

A Kígyósi-pusztán először csak egy löszmezsgyén került elő, majd egyre jobban terjeszkedni kezdett a szomszédos parlagra. Tőszáma jelenleg több ezerre tehető. Néhol csak kisebb, néhány tőből álló foltokban található meg, másutt több négyzetméternyi, összefüggő, szinte homogén állományai vannak.

A kék atracél jelentőségét növeli, hogy kizárólagos tápnövényül szolgál egy fokozottan védett rovarfaj, az atracélcincér számára. Ez az aprócska rovar nemcsak táplálkozás, hanem szaporodás terén is kötődik a kék atracélhoz: petéit a növény szárába rakja, ott fejlődnek ki a lárvái és nagy valószínűséggel a gyökerében bábozódik.

kék atracél
Fotó: Marik Pál
kék atracél
Fotó: Marik Pál