Ritka vendég, egy kőforgató bukkant fel a nagylaposi termáltavon

A Körös-Maros Nemzeti Park Dévaványai-Ecsegi puszták részterületén egy errefelé meglehetősen ritka vendégnek számító madárfajt, kőforgatót figyeltek meg a szakemberek. Az elmúlt harminc év során ebben a térségben ez csupán a harmadik megfigyelés.

A  Dévaványai-Ecsegi pusztákon a későn beszáradó vizek sok területen zátonyos, sekély vízborítású élőhelyeket hoztak létre, ami kifejezetten kedvez a partimadarak előfordulásának. Egyik ilyen élőhely a nagylaposi szikes tó, amely  ugyan nem produkált számottevő madármennyiséget az elmúlt hetekben, de az előforduló partimadarak fajösszetétele annál változatosabb volt.

A néhány száz delelő bíbic mellet pajzsos- és füstös cankók kisebb csapatait láthattuk itt, de a szórványosabb előfordulású havasi, apró és Temminck-partfutót is meg tudtuk figyelni. Közöttük bukkant fel egy fiatal tollazatú kőforgató is, amely a mi térségünkben ritka átvonuló faj.

A kőforgató Eurázsia északi területein költ. Általában nyáridőben és kora ősszel  jelenik meg a magyar vadvizeken. Nevét jellegzetes táplálkozásmódjáról kapta, ugyanis az aljzaton lévő kövek és kagylóhéjak felforgatásával kutat táplálék (apró férgek, kisméretű csigák) után. Kőforgatók a Körös-Maros Nemzeti Park más, a faj számára optimálisabb élőhelyein gyakrabban előfordulnak. A Biharugrai-halastavakon például minden évben felbukkan a lecsapolt medrekben.

A kép illusztráció.

Fotó: Balogh Gábor