Növendék szürkemarhák legelésznek Cserebökényben

Május 13-án a Körös-Maros Nemzeti Park Cserebökény részterületén fekvő Terehalmi-legelőn, 140 magyar szürke szarvasmarha növendékkel (75 üsző, 65 tinó) megkezdődött a legeltetés.

A füves pusztai élőhelyek kezelésének legtermészetesebb módja a legeltető állattartás. Az állatok rágása, tiprása, taposása természetvédelmi szempontból kedvező hatással van a növénytársulások szerkezeti, faji összetételére. A mélyebb fekvésű, vizes, zsombékos területek kezelése csak legeltetéssel oldható meg.

A legeltetett gyepeken számos pusztai gerinctelen és gerinces állatfaj megtalálható. Az állatok trágyája fontos táplálékforrás a lebontó szervezetek számára. Az ilyen területeken több rovart, egyenesszárnyúakat és bogarakat találnak a madarak. Cserebökényben a legeltetett gyepeken szalakóták, kék vércsék és búbosbankák táplálkoznak és költenek. A környéken fészkelő fehér gólyák közül is 13-17 példány jelent meg a legeltetett területen.

A fiatal szürkemarhák kíváncsiak és játékosak. Többször megfigyeltük, ahogyan a gólyák felé rohantak, persze azok még időben távolabb repültek. A legeltetett területeken táplálkozó kis kócsagokat és nagy kócsagokat is megfigyeltünk

Szürkemarhák
Fotó: Őze Péter
Szürkemarhák
Fotó: Őze Péter
Szürkemarhák
Fotó: Őze Péter