Magvaikat szórják a védett növények a Csanádi pusztákon

Idén a szokásosnál korábban virágoztak a védett növények a Körös-Maros Nemzeti Park Csanádi puszták részterületének szikes foltjain.

A dél-alföldi tájakon a még megmaradt, érintetlen pusztafoltok jelentős természeti értéket képviselnek. Ezek nagy része szikes puszta, amely alkalmatlan a szántóföldi művelésre, ennek köszönheti a megmaradását is.

Nem másodlagos, hanem elsődleges szikesekről van szó, amit jól jelez néhány ritkább növényfaj, például a védett sziki varjúháj jelenléte is. Emellett megtalálható ezeken a pusztákon a magyar bárányparéj, a sziki ballagófű és az orvosi székfű, ismertebb nevén kamilla is.

Idén a meleg időjárás miatt minden növényfajnak hamarabb kezdődött, és gyorsabb ütemben zajlott le a virágzása, mint egy átlagos évben. A nyár eleji virágzók már akár májusban elvirágoztak és aztán hamarosan magot érleltek.

A Csanádi pusztákon a szikesek közötti hátakon, a magasabb térszíneken löszös talajú foltok helyezkednek el. Mivel ezek jó minőségű területek, ezért sokszor csak az utak, vasutak mezsgyéin, halmokon (kurgánokon) maradtak meg, ahol nem vonták be őket a mezőgazdasági termelésbe. A löszgyepeken törpe mandula, kék atracél, selymes boglárka, gumós macskahere és hengeresfészkű peremizs is megtalálható. Utóbbi szintén augusztus elején szórja magjait.

puszta
Fotó: Balla Tihamér