Korán kibontotta szirmait egyik legszebb vadvirágunk, a tavaszi hérics

Idén a szokásosnál jóval korábban, már február 19-én megjelentek a tavaszi hérics első virágai a Körös-Maros Nemzeti Parkban.

A tavaszi hérics rendszerint csak március közepén kezdi a virágzását, s április közepén éri el a virágzási csúcsot. Tavaly március 7-én fedeztük fel az első virágzó példányokat, idén pedig még ennél jóval korábban, Zsuzsanna-napkor. A Tatársáncon hét, Székkutason egy tanya melletti kis gyepen pedig két virágzó tövet találtunk. A meglehetősen enyhe időjárásnak köszönhetően a virágzás előrehaladását mutatja, hogy február 27-én Tatársáncon már 21 virágzó tövet számoltunk, azaz mennyiségük egy hét alatt megháromszorozódott, Székkutason pedig ugyanekkor már 76 tő virágzott.

A tavaszi hérics az egyik legszebb tavaszi vadvirágunk. Erre utal az is, hogy a többi héricsfajhoz hasonlóan tudományos nevében- Adonis vernalis- megtalálható a férfiszépséget képviselő görög mitológiai alak, Adónisz neve. Eurázsia kontinentális területein elterjedt mészkedvelő sztyeppnövény. Száraz gyepeken, fajgazdag löszgyepeken, legelőkön, karsztbokorerdőkben, száraz sziklagyepeken, ligetes, melegkedvelő tölgyesekben fordul elő.

Hazánkban többfelé megtalálható, de a Nyugat-Dunántúlról hiányzik és az Alföld jelentős részéről kipusztult. Tiszántúli állományai is nagyon megritkultak az élőhelyének megszűnése, a vegyszerezés és a korábban jellemző illegális gyűjtés miatt (a volgamenti héricshez hasonlóan a tavaszi héricset is állatgyógyászati célokra gyűjtötték). Maga a növény erősen mérgező, olyannyira, hogy a legelő állatok is elkerülik, akár még a száraz széna közül is kiválogatják, nem eszik meg.

Szép, látványos, fénylő, aranysárga szirmú virágai vannak, amelyek az ilyenkor még nagyon rövid gyepeken messziről felhívják magukra a figyelmet. Virágai nagyobbak, mint a volgamenti héricsé, átmérőjük akár a 6 centimétert is elérheti.