Igazi ritkaság: pusztai kucsmagombák a Csorvási löszgyepen

Március 18-án egy ritka gombafaj, a pusztai kucsmagomba néhány egyedére bukkantunk a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozó Csorvási löszgyepen.

Mindössze 8-10 példányt találtunk, melyek különböző fejlődési stádiumban voltak. Néhánynak még csak a kalapja látszódott ki a gyepből, a tönkje nem, de voltak teljesen kifejlett példányok is. A március 26-i ellenőrzéskor megállapítottuk, hogy a gombák egy része már eltűnt, újak pedig nem növekedtek. Ennek oka valószínűleg a száraz, csapadékmentes időjárás.

A pusztai kucsmagomba nem védett, de ritka gombafaj. A többi kucsmagombához hasonlóan ez is tavasszal termő, de míg más fajok erdőben, vagy erdőszéli, fás élőhelyeken fordulnak elő, addig a pusztai kucsmagomba a nyílt, löszös, agyagos talajú területeket, rövidfüvű gyepeket kedveli. A Csorvási löszgyepen is olyan részen jelent meg, ahol ősszel természetvédelmi célú kaszálást végeztünk.

Ennek a gombafajnak a megjelenése nagyon szeszélyes, rapszodikus. Korántsem biztos, hogy ahol egyszer előbújt, ott más években is megtaláljuk. A Csorvási löszgyepen például az utóbbi években nem tapasztaltuk a jelenlétét.   

A sztyeppklímához köthető faj, jellemzően Kelet- és Közép-Ázsia sztyeppterületein honos. Magyarország az elterjedési területének nyugati határa. Az Alföld cserjés, szinte fátlan pusztáin fordul elő, de megtalálhatjuk a dunántúli dombvidék alacsony gyepjeiben is. A gombafej felszíne durván bordázott, gödrös, árkolt, barna színű. A tönk felületét sűrű, daraszerű szemcsék borítják. A többi kucsmagombafajtól eltérően a tönk belseje több üregre tagolt. 

Bár jóízű, mégis csak kellő óvatossággal fogyasztható, alapos hőkezelést igényel, de még így is allergiát okozhat. Felhívjuk figyelmüket, hogy védett természeti területen a nem védett gombákat is kizárólag a természetvédelmi hatóság engedélyével lehet gyűjteni.

pusztai kucsmagomba
Fotó: Palcsek István Szilárd
pusztai kucsmagomba
Fotó: Palcsek István Szilárd