Átlag feletti költési siker a kerecsensólymoknál

Örvendetesen stabil a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területén költő kerecsensólymok állománya. Ezt támasztják alá az évente elvégzett országos állomány-felmérés 2020-as adatai is.

A világszinten veszélyeztetett, hazánkban fokozott védettséget élvező, nemes ragadozómadár dél-tiszántúli állományának gyarapodása az Igazgatóság fajmegőrzési tevékenységének köszönhető. A táplálékbőséget tekintve az idei év kedvezőnek bizonyult a Dél-Tiszántúlon költő kerecsensólymok számára. A főként kisemlősöket , vagy kisebb testű madarakat zsákmányoló ragadozó madaraink nem maradtak éhesen, így bátran vállalkozhattak költésre.

Összesen 35 költőpárt sikerült megfigyelnünk, amelyeknek 83%-a sikeresen ki is reptette 1-5 fiókáját, a kedvező időjárásnak is köszönhetően. Az országos felmérés alapján nálunk az átlagot meghaladó volt a költési siker, ami átlagosan 3,3 fiókát jelentett páronként.

Térségünkben a kerecsensólyom stabil helyzetén túl külön örvendetes hír, hogy a javarészt nagyfeszültségű villamosenergia-hálózatra kihelyezett, és a kerecsensólymok által előszeretettel elfoglalt mesterséges költőládákon kívül további 12 pár természetes fészekben, fákon költött. Ezek a párok más, nagyobb testű madarak által megépített fészkeket foglaltak el.

Fotó: Szél Antal István