A Békés-Csanádi löszháton virít a védett törpe mandula

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Békés-Csanádi löszháton fekvő területein április második hetétől kezdett virágzásba a törpe mandula.

A törpe mandula Közép-Európától Nyugat-Szibériáig fordul elő. Az Alföld erdőssztyepp növényzetének ősi faja. Eredetileg tatárjuharos lösztölgyesek szegélyén, löszcserjésekben találta meg életfeltételeit. A jó termőképességű, lösztalajú tiszántúli területek jelentős részét azonban már korábban felszántották, ezért napjainkban természetes állományai csak az ősi településhatárok, földutak, vasutak mezsgyéiben maradtak meg.

A Dél-Tiszántúlon többek között Kondoros, Csorvás, Tótkomlós, Mezőhegyes, Battonya térségében több ponton maradtak meg kisebb-nagyobb állományai.

A rózsafélék családjába tartozó, az 1 métert alig elérő cserje élénk rózsaszínű, ötszirmú virágai a lombfakadással egy időben nyílnak, állományai sűrű foltot alkotnak. Nálunk termést csak ritkán érlel, mely 2 cm-nél kisebb, oldalról alig összenyomott.

törpemandula
Fotó: Őze Péter
törpemandula
Fotó: Őze Péter
törpemandula
Fotó: Őze Péter