Siker: közönségdíjas lett az Interreg projekt

A közelmúltban örömmel értesültünk róla, hogy a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság részvételével, az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében megvalósuló,

„Határon átnyúló összefogás természeti örökség védelméért” című projektünk az Európai Együttműködési Nap (EC Day) szellemében meghirdetett, „Kreatívan Együtt” (Creative Together) választáson, a természeti örökség megőrzését célzó projektek közül az 5 díjazott egyike lett, a „közönség kedvenc” (public’s favorite) díjat kiérdemelve.

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, a Don Orione Alapítvány (Nagyvárad) és a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara háromtagú partnerségének célja az volt, hogy a határ menti térség ökoturisztikai vonzerejét növelje. Az Igazgatóság központjában, Szarvason a Körösvölgyi Állatpark környezeti nevelési infrastruktúrájának fejlesztése valósult meg egy új épület kialakításával. A meglévő természetismereti tanösvény új, interaktív elemekkel bővült.

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő, Körös-menti élőhelyek természetvédelmi állapota javult az ártéri füves élőhelyeken az inváziós fajok visszaszorításával, valamint az egykori árterek füves élőhelyein a legeltetés hátterének megteremtésével.

A természeti értékek nem szűnnek meg a mai államhatároknál. Éppen ezért a projekt fontos eredménye a tudásbázis növelése, amelyet a szomszédos országok kiemelt természeti értékeinek (mint például a kék vércse, a molnárgörény vagy a kurgánok és a löszgyepek) természetvédelmi szempontú kutatásával értünk el. Így biztosítható, hogy az említett értékek megőrzéséhez szükséges védelmi intézkedések minél megalapozottabbak lehessenek.