Megjelent a CRISICUM legújabb kötete

Megjelent a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság időszaki kiadványának, a Crisicumnak a legújabb, 11. száma. A Crisicum a Körös-Maros Nemzeti Park védett területeinek és tágabb környezetének, a Dél-Tiszántúlnak természettudományos kutatási eredményeiről tartalmaz publikációkat.

A CRISICUM 11. (2020) kötet tartalomjegyzéke:

Molnár Ábel Péter – Demeter László: Egy Kárpát-medencei síkság–hegység flóragrádiens – A Tisza és a Bihar-csúcs közötti gyepek jellemzése, zonációs és vegetációtörténeti kontextusba helyezése

Demeter László – Molnár Ábel Péter: Erdei lágyszárú fajok grádiense a Körösvidék sík- és dombvidéki részén növényföldrajzi és vegetációtörténeti kitekintéssel

Sallainé Kapocsi Judit – Rómerné Bota Viktória: A volgamenti hérics (Adonis volgensis Stev.) dél-tiszántúli állományainak alakulása 2005 és 2019 között a Körös-Maros Nemzeti Parkban

Sramkó Gábor – Laczkó Levente: A hazai bókoló zsálya (Salvia nutans L.) populációk konzervációgenetikai összehasonlítása erdélyi és oroszországi populációkkal

Molnár Ábel Péter: Javaslatok természetvédelmi gyeprekonstrukciók tervezéséhez két Körös–Maros közi védett terület példáján

Danyik Tibor – Merkl Ottó – Deli Tamás: A ráncos gyászbogár (Probaticus subrugosus) életmódja és állományai a Körös-Maros Nemzeti Parkban (Coleoptera: Tenebrionidae)

Kalivoda Béla – Sármayné Láng Katalin: Gémtelepek a Dél-Tiszántúlon

Kókai Károly – Kasza Ferenc – Lovászi Péter: A Tisza–Maros-szög madárfaunája 2000-2018 között

Bede Ádám – Csathó András István: A mezőhegyesi Barta-halom állapotfelmérése, botanikai jellemzése és helyreállítási javaslata
 

A kötet cikkei hamarosan elérhetőek lesznek honlapunkon pdf formátumban.