8. Állomás: Szitakötő

8. Állomás: Szitakötő (A holtágat veszélyeztető tényezők és védelmi lehetőségek)

A Szarvas-Békésszentandrási holtágat napjainkaban sokrétűen hasznosítják. Funkciói belvíztározás és belvízelvezetés, öntözővíz-tározás, vízkészletátadás, továbbá halászat, horgászat, üdülés, strandolás és a vízisportolás. Jelentős szerepe van a holtágnak a jellegzetes körösmenti táj kialakításában, ezzel az idegenforgalom számára is vonzóvá teszi a térséget. 1986-ban megkezdődött a holtág rehabilitációja. Megszűnt a tisztított városi szennyvizeknek és a használt termálvizeknek bevezetése a holtágba, a víziszárnyas tenyésztés és az intenzív halasítás, felújították a vízpótló műveket és műtárgyakat, vízszintszályozó műtárgyat, szivornyát, hidat építettek, iszapkotrást végeztek. Ma már közvetlenül a vízteret érintő legális szennyező forrás nincs, de fontos még a partmenti szennyvízszikkasztás megszüntetése és a mezőgazdasági diffúz szennyezés mérséklése. A Holtág rehabilitációja remélhetőleg a jövőben is tovább folytatódik. Ökológiai állapotának első felvételét 1998-ban végezték el. Környezetéhez védett természetvédelmi területek (Szarvasi Arborétum, Anna-liget, Erzsébet-liget) tartoznak, sok botanikai és zoológiai ritkasággal. A holtág víztere és parti sávja természetes élőhelyeinek, növénytársulásainak, védett növény- és állatfajainak fennmaradását a mesterséges vízháztartás, a leromlás és átalakítás, a feldarabolódás, az elszigetelődés, a szennyezés, a zavart szukcesszió, az egyedszámcsökkenés, a metapopulációk fogyatkozása, az invazív fajok terjedése veszélyezteti.

A holtágra potenciálisan negatívan ható fontosabb tevékenységek, hatásaik, lehetséges károk

Tevékenység végzője Kedvezőtlen hatású tevékenység Hatások, károk
Vízgazdálkodás

- Mesterséges dinamikájú és nem elégséges mértékű vízutánpótlás. Külterületi belvizek és belterületi csapadék vizek bevezetése.
- Árvízek elleni védekezés.

- Labilis ökológiai állapot kialakulása a vízkörzés leállásával.
- Egyes életközösségek szaporodási feltételeinek bizonytalansága a vízszint-ingadozás miatt.
- Vízhőmérséklet emelkedése, vízminőség romlás.
- Fokozódó üledékképződés.

 

Gazdaság (ipar, mezőgazdaság) és lakossági tevékenység

- Kemikáliák, szennyvizek, műtrágyák és szerves anyagok bemosódása.
- Belvízek elleni védekezés.

 

- Fokozott eutrofizáció, a mederfeltöltődés gyorsulása.
- Anaerob folyamatok erősödése az üledékben és az alsó vízrétegekben, nehéz fémek pontszerű feldúsulása, beépülése a vízi szervezetekbe. Az eredeti halfauna összetételének megváltozása (elkeszegesedés).

 

Üdülés, turizmus, horgászat, rekeráció

- Szennyvizek és szerves anyagok illegális beengedése és bemosódása. Mesterséges partvédelem létesítése. Partszegély természetes növényzetének indokolatlan megbontása, irtása
- Tájidegen növényzet ültetése. Nádfoltok költési időben történő levágása.
- Jellegtelen vagy az alföldi hagyományoktól idegen építészet.
- Hasznosított termálvíz betáplálása. Etetés bomló szerves anyagokkal.
- Túl intenzív horgászat.

 

- A szegély zóna élőhelyi-ökológiai szerepének lerontása
- Kétéltű petéző-, halívó- és búvóhelyek, madár költőhelyek tönkretétele.
- A partmenti növényzet (nád, gyökérzet) vízminőség fenntartó hatásának csökkentése.
- A partvonal mikrodomborzatának, megváltoztatása
- Az eredeti tájkép eltorzítása.
- A honos flóra és fauna átalakítása, elszegényítése.
- A vízminőség rontása.
- A halpopulációk túlhasználata".

Hal-és egykori kacsatenyésztés

- Szerves anyaggal történő terhelés. Egzóták, tájidegen fajok terjesztése.

 

- A vízminőség rontása.
- Az eredeti halfauna