magyar english
Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark nyitva tartása
 
Visszajövünk!
 
Széchenyi 2020 - KEHOP, GINOP pályázatok
 
Túzok Vándorkupa - Pályázati felhívás
 
Interreg Román-Magyar pályázat
 
Keressen minket a Facebookon!
             
MEGVÁSÁROLHATÓ!
   
 
Védett természeti területek

Kultúrtörténeti értékek
Nemzeti Parki Termék Védjegy
 
 
Hasznos linkek

   

        

                       

 

 

  

"A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában" LIFE+

 

 

          
 

 


   

   

NATURA 2000 fenntartási tervek
 
Növénytani kutatások a Körös-Maros Nemzeti Park Tompapusztai löszgyepen
 
   
 
A vácrátóti MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének munkatársainak köszönhetően elkészült a Tompapusztai löszgyep pufferterületének idei felmérése, mely egy hosszútávú kutatási sorozatot részeként a gyepesedés és a fajok betelepülésének vizsgálatára irányul.
 
A Tompapusztai löszgyep a Körös-Maros Nemzeti Park kiemelt jelentőségű fokozottan védett természeti területe, mely Battonyától ÉNy-ra helyezkedik el. A térségben a legjobb talajadottságú területeket már több 100 éve szántóként hasznosítják, így a szerencsének köszönhető, hogy ez a Száraz-ér ölelésében elhelyezkedő, 20 hektáros kis löszgyepfolt megúszta a beszántásokat. Rendkívül fajgazdag és mozaikos élőhelyről van szó, ahol közel 300 növényfaj él. A területen előforduló síksági pannon löszgyepek élőhelytípus a Natura 2000 jelölő élőhelyek közül kiemelt védelmet érdemel.
 
2009-ben a nemzeti park igazgatóság a szomszédos szántóföldből egy pufferterületet alakított ki a szomszédos mezőgazdasági tevékenységből adódó vegyszer, műtrágya használat gyepre gyakorolt negatív hatásainak kiküszöbölésére, valamint a löszpusztagyepi élőhely kiterjedésének növelésére. A pufferterületet spontán felhagyással hosszútávon fajgazdag löszgyeppé kívánja alakítani az igazgatóság.
 
A talaj termékenysége miatt még kis kiterjedésű parlagok is csak ritkán keletkeznek a Dél-Tiszántúlon, valamint ilyen nagy területű parlag, ami fajgazdag, jó állapotú ősgyeppel határos, nem ismert az alföldi régióban. A kutatások a terület növényzetének, a meginduló szukcessziós folyamatoknak a megismerésére és részletes dokumentálására irányulnak. A terület kutatása egyben rendkívüli lehetőséget jelent a hazai természetes gyepnövényzet regenerációs folyamatainak megértéséhez, valamint a hazai restaurációs ökológiai beavatkozások tudományos megalapozásához.
 
 
 
   
 
2014.06.27.
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design